LOM OG GUDBRANDSDALEN har lange tradisjonar med ølbrygging. Lom er av dei turraste stadene i
landet. Vatnet vart derfor ført i vassvegar frå fjellet slik at det vart mogleg å drive landbruk og dyrke korn.
Gjev Vårherre sol, ska’ oss sjølve skaffe væte.