Krekling og eine er av dei mest vanlege vekstene i dei fjellområda som Jo Gjende vanka. Jo Gjende vart fødd i Vågå i 1794 og døypt Jo Tjøstolvsson. Han var reinjeger og skarpskyttar og bygde fleire buer ved Gjende. På sine eldre dagar fekk han namnet John Gjendin og seinare Jo Gjende. Jo var skeptisktil etablert kristendom og forsvarte naturfilosofien. Han jakta berre reinsbukk fordi han meinte denne var skadeleg for bestanden. Seinere førte dette til vekstproblem for villreinstamma. På gravstaden i Vågå er det reist ein minnestein i kleber, som viser ein villreinflokk i sprang etter tegning av Gerhard Munthe.