DØL er heilt og haldent bryggja på malt av bygg frå Skjåk. Salome er ein torads byggsort som er dyrka med forsiktig bruk av husdyrgjødsel for å kunne halde nede proteinninnhaldet på bygget.