Lom bryggeri produsere øl under merkevara Lomb. Vi produserer lagerøl som i størst mogleg grad skal ha lokal tilknytning enten det gjeld bruk av råvarer, historie eller geografi. Vårt brygger ligg i det som tidlegare var låven på driftsbygninga i Grjotheim i Lom. Ta kontakt pr. epost eller tlf. så leverer vi så raskt som mogleg. LOM OG GUDBRANDSDALEN har lange tradisjonar med ølbrygging. Det beste kornet vart brukt til brygginga, og prosessen frå malting til ferdig øl vart utførd med stor flid. Det låg mykje prestisje i å servere godt øl. I tillegg til korn har humla vore ein viktig ingrediens så langt attende som på 1200-talet. Også eine, bork og forskjellige urter var brukte som smakstilsetjing. Gjæren frå botnen av rostekaret vart teken vare på i halmringar frå gong til gong. LOMB var brukt som skrivemåten på Lom i dansketida frå 1500-talet og fram til landsmålet og nynorsken overtok på 1800-talet. Prestane og andre embetsmenn skreiv slik dei oppfatta uttala til bygdafolket. Lom kjem av Lo'om, som betyr gras-slettene ved vatnet.