Lom bryggeri

Innlandet

Etablert i 2016 i den gamle låven på Grjotheim gard i Lom med tsjekkisk anlegg dimensjonert for 1000 liters batcher.

Lom bryggeri produsere øl under merkevara Lomb. Vi produserer fyrst og fremst lagerøl som i størst mogleg grad skal ha lokal tilknytning enten det gjeld bruk av råvarer, historie eller geografi. Vårt brygger ligg i det som tidlegare var låven på driftsbygninga i Grjotheim i Lom. Det er installert eit tsjekkisk brygghus med ein kapasitet på 1000 liter med i alt 14000 liter gjæringstkapasitet.

Våre ølsortar er pr. i dag:
LJOST, MYRT, EINE, RAUDT, VINTERNATT (juleøl), 4-KORN, HØGRUTA, FEST, RØYK, MJØDURT og FJELLKVANN. Desse er fordelt på standardsortar med heil etikett og sesongøl og spesialøl med delt frametikett. Vi kan ikkje garantere at vi har alle sortane disponible til kvar tid. Du finn meir informasjon om Lom bryggeri og ølsortane våre på nettsider

Ta kontakt pr. epost eller tlf. så leverer vi så raskt som mogleg.
Vi betaler frakt på leveransar på halve pallar (28 krt. á 12 flasker) eller meir. Mindre leveranser betaler vi halvparten av fraktkostnadene på.

LOM OG GUDBRANDSDALEN har lange tradisjonar med ølbrygging. Det beste kornet vart brukt til brygginga, og prosessen frå malting til ferdig øl vart utførd med stor flid. Det låg mykje prestisje i å servere godt øl. I tillegg til korn har humla vore ein viktig ingrediens så langt attende som på 1200-talet. Også eine, bork og forskjellige urter var brukte som smakstilsetjing. Gjæren frå botnen av rostekaret vart teken vare på i halmringar frå gong til gong. Alle desse tradisjonane vil ikkje bli vidareført i Lom bryggeri, men det vil bli mange liheitstrekk.

LOMB var brukt som skrivemåten på Lom i dansketida frå 1500-talet og fram til landsmålet og nynorsken overtok på 1800-talet. Prestane og andre embetsmenn skreiv slik dei oppfatta uttala til bygdafolket. Lom kjem av Lo'om, som betyr gras-slettene ved vatnet.

Alle produkter fra Lom bryggeri

Lom bryggeri

DØL

Innlandet

Myrk, gyllen lager bryggja av malt av bygg frå Skjåk.

Gå til produkt

Lom bryggeri

JO GJENDE

Innlandet

Lagerøl krydra med krekling og eine.

Gå til produkt

Lom bryggeri

MJØDURT

Innlandet

Ljos lager krydra med mjødurt frå fjellheimen.

Gå til produkt

Lom bryggeri

FJELLKVANN

Innlandet

Krydra med fjellkvann, ein bittersøt og aromatisk urt som i lange tider har vore ei viktig krydder- og medisinplante.

Gå til produkt

Lom bryggeri

RØYK

Innlandet

Lagerøl bryggja på røykt malt. Røysmaken på ølet kjem av at malten er tørka med bruk av røyk.

Gå til produkt

Lom bryggeri

4-KORN

Innlandet

Ljos lager med fire forskjellige maltsortar. Fruktig smak med fin sødme og lite humle.

Gå til produkt

Lom bryggeri

FEST

Innlandet

Svært myrkt lagerøl med bruk av rista maltsortar som gjev ein smak av sjokolade og kaffe.

Gå til produkt

Lom bryggeri

VINTERNATT

Innlandet

Spesial lagerøl tilpassa kalde og mørke vinterkveldar. Djup raudfarge med smak av karamell og krydder.

Gå til produkt

Lom bryggeri

LJOST

Innlandet

LJOST er eit undergjæra, friskt lagerøl bryggja på økologiske malt og humle.

Gå til produkt

Lom bryggeri

MYRT

Innlandet

Mørk lager med fem forskjellige byggmalt.

Gå til produkt

Lom bryggeri

RAUDT

Innlandet

RAUDT er eit undergjæra lagerøl med fem forskjellige byggmalt, som mellom anna gjev ølet ei fin raudfarge. Mild humle.

Gå til produkt

Lom bryggeri

HØGRUTA

Innlandet

Ljost og friskt øl med balansert aroma av frukt, humle og malt.

Gå til produkt

Lom bryggeri

EINE

Innlandet

EINE er eit undergjæra lagerøl laga etter gamle oppskrifter med bruk av eine, som gjev ølet ein naturleg bitter smak.

Gå til produkt