Lom bryggeri

Oppland

Etablert i 2016 i den gamle låven på Grjotheim gard i Lom med tsjekkisk anlegg dimensjonert for 1000 liters batcher.

Det vil bli mange innslag av undergjæra lager av forskjellige variantar i utvalet vårt, som i størst mogleg grad skal ha lokal tilknytning.

Jens Niemann frå Berlin har vore tilsett som bryggar sidan vineren 2015 og har gjennomført ei rekkje testbrygg av forskjellige variantar sidan hausten 2014.

LOM OG GUDBRANDSDALEN har lange tradisjonar med ølbrygging. Det beste kornet vart brukt til brygginga, og prosessen frå malting til ferdig øl vart utførd med stor flid. Det låg mykje prestisje i å servere godt øl. I tillegg til korn har humla vore ein viktig ingrediens så langt attende som på 1200-talet. Også eine, bork og forskjellige urter var brukte som smakstilsetjing. Gjæren frå botnen av rostekaret vart teken vare på i halmringar frå gong til gong. Alle desse tradisjonane vil ikkje bli vidareført i Lom bryggeri, men det vil bli mange liheitstrekk.

LOMB var brukt som skrivemåten på Lom i dansketida frå 1500-talet og fram til landsmålet og nynorsken overtok på 1800-talet. Prestane og andre embetsmenn skreiv slik dei oppfatta uttala til bygdafolket. Lom kjem av Lo'om, som betyr gras-slettene ved vatnet.

Alle produkter fra Lom bryggeri

Lom bryggeri

RØYK

For å få full tilgang til produktet, må man være registrert og pålogget som innkjøper.

Gå til produkt

Lom bryggeri

4-KORN

For å få full tilgang til produktet, må man være registrert og pålogget som innkjøper.

Gå til produkt

Lom bryggeri

FEST

For å få full tilgang til produktet, må man være registrert og pålogget som innkjøper.

Gå til produkt

Lom bryggeri

VINTERNATT

For å få full tilgang til produktet, må man være registrert og pålogget som innkjøper.

Gå til produkt

Lom bryggeri

LJOST

For å få full tilgang til produktet, må man være registrert og pålogget som innkjøper.

Gå til produkt

Lom bryggeri

MYRT

For å få full tilgang til produktet, må man være registrert og pålogget som innkjøper.

Gå til produkt

Lom bryggeri

RAUDT

For å få full tilgang til produktet, må man være registrert og pålogget som innkjøper.

Gå til produkt

Lom bryggeri

HØGRUTA

For å få full tilgang til produktet, må man være registrert og pålogget som innkjøper.

Gå til produkt

Lom bryggeri

EINE

For å få full tilgang til produktet, må man være registrert og pålogget som innkjøper.

Gå til produkt

Godkjenn produsent

Produsenten er godkjent, og er varslet på e-post.

×

Godkjenn produsent

Produsenten er fjernet som godkjent, og er varslet på e-post.

×

En feil oppstod

×

Producer has veiledningsavtale

Should there be a message here?

×

Producer has no veiledningsavtale

Should there be a message here?

×

En feil oppstod

×