LOKALE PRODUKTER

Finnmark

MARKEDSFØRING OG SALG AV INNLANDSFISK FRA ØVRE PASVIK gjedde sik abbor og forskjellige fiskeprodukter

FISK FRA ØVRE PASVIK
Fisk fra Nord-Norge fra elva som berømt etter
sin ren og kald vann og uberørt natur.
miljøvennlig og dyreetiske slaktemetode gir fiskeproduktene den beste kvalitet.

Alle produkter fra LOKALE PRODUKTER