LOKALE PRODUKTER

Finnmark

MARKEDSFØRING OG SALG AV INNLANDSFISK FRA ØVRE PASVIK gjedde sik abbor og forskjellige fiskeprodukter

FISK FRA ØVRE PASVIK
Fisk fra Nord-Norge fra elva som berømt etter
sin ren og kald vann og uberørt natur.
miljøvennlig og dyreetiske slaktemetode gir fiskeproduktene den beste kvalitet.

Alle produkter fra LOKALE PRODUKTER

Godkjenn produsent

Produsenten er godkjent, og er varslet på e-post.

×

Godkjenn produsent

Produsenten er fjernet som godkjent, og er varslet på e-post.

×

En feil oppstod

×

Producer has veiledningsavtale

Should there be a message here?

×

Producer has no veiledningsavtale

Should there be a message here?

×

En feil oppstod

×