PASVIK FISK

Troms og Finnmark

Salg av innlandsfisk og innlandsfiskeproduktet fra Øvre Pasvik Gjedde sik abbor

FISK FRA ØVRE PASVIK
Smak av uberørt natur
Arktisk klima, ødemark , fisk som leve i naturlig relasjonen er gul verd i moderne tid
Jeg bruker gammel tradisjoner ved fisking med moderne utstyr.
Pasvik Fisk er miljøvennlig bærekraftig bedrift som sette største fokus på kvalitet og dyreetiske metode
Kjærlighet til natur og respekt til kundene viktig for PASVIK FISK

Alle produkter fra PASVIK FISK