Lofotlam SA

Nordland

Lofotlam er kjøtt av lam som er født, oppvokst og har beitet i Lofoten. Der kan lammene slippes tidlig ut på store utmarksbeiter som strekker seg fra fjæra opp til toppen av fjellene. Lammene tar naturlig opp salt gjennom gresset ved havkanten eller tang i fjæra. Enkelte høytliggende områder blir ikke snøfrie før august, noe som gjør at lammene kan beite på ferske planter med høyt proteininnhold gjennom hele beitesesongen.

Lofotlam er et beskytta merkenavn som bare kan benyttes av godkjente gårder i Lofoten. Kravene vi stiller til våre produsenter, er langt strengere enn de krav som myndighetene setter til trygg mat.Vi er stolte av å drive et sauehold som både tar vare på miljøet, utnytter utmarksressursene og gir norske forbrukere et produkt i verdensklasse.

Alle produkter fra Lofotlam SA

Lofotlam SA

Lofotlam

Nordland

Vi sier at Lofotlam er Norges «pré-salé», fordi kjøttet smakssettes av det saltholdige beitet.

Gå til produkt