Li-Vilt

Trøndelag

Lierne Viltforedling AS ble etablert i 1988, så vi har lange tradisjoner med å henter råvarene fra naturen. Produkter av reinsdyrkjøtt utgjør en viktig del av selskapets produkt sortiment. I tillegg produseres produkter av elg, skogsfugl og ryper. Produktene markedsføres under merkenavnet Li-Vilt. Råstoff fra naturene er rent og naturlig.

Lierne Viltforedling eies av samer som kommer fra de 5 reinbeitedistriktene i gamle Nord-Trøndelag.
Slaktingen av rein utføres av selskapets heleide datterselskap Midtnorsk Mobilslakt AS. Det mobile slakteriet kjøres ut til dyrene isteden for at dyrene kjøres over lange avstander til slakteriet. På den måten unngås stress for dyrene og vi får en bedre kjøttkvalitet.
Elg blir slaktet på våre elg mottak som er plassert på forskjellige plasser rundt omkring i Namdalen, hvor vi selv tar oss av flåingen av elgene for å ha kontroll på håndtering av slaktet.
Selskapet har en moderne og fleksibel foredlingsbedrift for nedskjæring og foredling av vilt og viltprodukter
Vi stiller strenge krav til oss selv for å levere varer av høy kvalitet.

Alle produkter fra Li-Vilt

Godkjenn produsent

Produsenten er godkjent, og er varslet på e-post.

×

Godkjenn produsent

Produsenten er fjernet som godkjent, og er varslet på e-post.

×

En feil oppstod

×

Producer has veiledningsavtale

Should there be a message here?

×

Producer has no veiledningsavtale

Should there be a message here?

×

En feil oppstod

×