Kysthagen AS ble startet opp i begynnelsen av 2020 som en liten familie bedrift. Vi hadde en basis ide på at tapte resurser / matsvinn kunne brukes til å lage nye velsmakende produkter. Smøla har "verdens beste" gulerøtter og hvert år sorteres bort store mengder pga form/størrelse. Disse har vi tatt i bruk. Vi produserer per i dag kaldpresset og pasteurisert juice av gulrøtter fra Smøla. Vi jobber bærekraftig og benytter grønnsaker med unike former som sorteres bort. (hindrer matsvinn) I tillegg produserer vi limonader basert på sitron og appelsin. Vi jobber aktivt med flere samarbeidspartnere for å utnytte alle resursene vi tar i bruk. Og har flere produkter under utvikling. Nylig har vi inngått et samarbeid med Matnavet på Mære, er i samtaler med Møreforskning og har inngått samarbeid med kokker for å komme frem til nye gode produkter hvor vi utnytter alle "rest" resurser etter produksjon.