Jeg startet Jorids Lefsebakeri as 1.juli 2004. Overtok etter min mor Elbjørgs hjemmebakeri som bakt lefser i ca 15 år. Hun selvkomponerte oppskrift som hun bakte. Denne oppskriften har kun jeg overtatt/arvet. Jeg har i dag 14 ulike typer lefser og har selvkomponert alle foruten den jeg overtok fra min mor. Pr i dag er det 4,2 årsverk på mitt Lefsebakeri inkl meg selv. Vi håndkjevler alle typer lefser på gammeldags vis . Råvarene kjøper jeg på Asko, Tine og noe lokalt småbedrifter som egg og potet.