UtBoer - Ivar N Utbjør

Nordland

Kjøtt og skinn av Boergeit

Liten gård med unike produkter av Boergeit og Lam, basert på beite i kystområder på yttersida av Vesterålen.
Spesialitet: Kjekjøtt i stk, slaktet og produsert av lokalt gårdsslakteri, samt skinn av egne dyr.
Salg fra egen gård, sesongbasert.

Alle produkter fra UtBoer - Ivar N Utbjør

UtBoer - Ivar N Utbjør

Parterte stk av Boerkjé; Lår/Sadel/Bog/Ribbe/Slagsider

Nordland

Lår/Bog/Sadel/Ribbe/Slagsider av Boerkjé, vacuumpakket på godkj. slakteri.

Gå til produkt