Hjortegarden AS

Vestland

HJORTEGARDEN tilbyr unike og energiskapande opplevingar for mennesker, jegerar, bedrifter og grupper innan mat, friluftsliv og lagbygging der «hjort», ro og stillhet er hovudingrediensen……….

Hjortegarden i Ålfoten er så tett på naturen som det er mogleg, driven av
Sonja og Karl Vidar Førde.
Firmanamnet speglar ein gard med alle positive assosiasjonar til forvalting av naturen, skaparglede, kjærleg dyrehald, mattradisjonar, jakt og verdiskaping.
Hjorten er det majestetiske dyret som eig skogane rundt garden, der dei regjerer heilt nede frå fjorden, opp langs elvane, gjennom skog, kratt og urar til snaufjellet og den store Ålfotbreen.
https://www.youtube.com/watch?v=mGwsirDlrMU

Alle produkter fra Hjortegarden AS

Hjortegarden AS

Ytrefilet av hjort

Vestland

Ytrefilet av hjort

Gå til produkt

Hjortegarden AS

Mørbrad av hjort

Vestland

Mørbrad av hjort

Gå til produkt

Hjortegarden AS

Indrefilet av hjort

Vestland

Indrefilet av hjort

Gå til produkt

Hjortegarden AS

Hjortehamburger

Vestland

Hjortehamburger

Gå til produkt