Herfra.

Viken

Relativt nystartet lokal- og gårdsmatprodusent, med foreløpig ganske få produkter, men med flere produksjoner i planleggingsfasen. Økologisk produksjon der det er hensiktsmessig, men all produksjon skal holde høy standard mht. dyre- og menneskevelferd, med beste ressursutnyttelse og etiske standard.

I 2016 har vi forskjellige kategorier honning til salgs (urørt honning, sommerhonning, høsthonning), samt hønseegg med skallfarger i alle sjatteringer av grønt, rosa, brunt, blått og hvitt. Alle høner har rikelig med sommerbeite i hele vesktsesongen. Bigården vil Debiosertfiseres i vår.

Alle produkter fra Herfra.