Hella Sopperi består av to gårdsbruk på Hella i Alver kommune, og drives av Øyvind, Anne Marit, Erlend og Helene. Ideen oppstod når vi prøvde å finne et potensiale for våre nedlagte driftsbygninger, som tidligere ble brukt til storfe. Etter litt oppussing har vi to flotte lokaler til dyrking av sopp. Foreløpig dyrker vi blågrå østerssopp, men vi har sporadisk inne shiitake, piggsvinsopp og svart kongeøsters. I det ene lokalet gjør vi alt forarbeidet til soppdyrking. Vi formerer soppkulturer på labben vår. Her simulerer vi også sommer for soppen, slik at den har det varmt og godt, og "soppnettverket" får vokse. I det andre lokalet har vi det litt kaldt og fuktig, og simulerer høsten. Her vokser selve soppfrukten frem, og vi høster og pakker sopp.