Færder Fenalår kalles dette produktet som vi har utviklet sammen med Det Gamle Røkeri i Sandefjord. Vårt fenalår er laget av Gammalnorsk spælsau som har beitet i Færder Nasjonalpark og pleiet kulturlandskapet om sommeren.