Hauan gård var blant de første rundt Oslofjorden som satset stort på Gammalnorsk Spælsau som Nisje produksjon og kulturlandskaps pleier. Det var ikke lett i starten å få gehør for den lille rasen i det etablerte fagmiljøet. Men etter hvert som kunnskapen og erfaringene har kommet har holdningen blitt en helt annen. Vi har opplevd en renessanse for hold av Gammalnorsk spælsau og vi har vært aktivt i arbeidet med forvaltningen av genmaterialet og aktiv bruk og bevaring av rasen. Vi forsøker å tilegne oss kunnskap om tradisjonell bruk av ull, kjøtt og andre produkter fra sauen. Nøkkelen til bevaring av rasen og kvaliteter som ligger til rasen er at vi også bruker råvarene på en aktiv og riktig måte. Vi leverer i dag råull til husflidsarbeider og tradisjonshandtverkere i et stort geografiskt område. Mye av det vi vet i dag har vi lært av tradisjonshandtverkere som fortsatt benytter Spælsauens 2 ull typer. Garnet vi selger har vi fått spunnet av Per Hoelfeldt Lund i Grimstad. Kjøttet selger vi direkte til kunder fra gårdsutsalg. Vi har nisjeslakt avtale med Nortura og samarbeids avtale med pølsemaker på Sollie gård og Det gamle røkeri i Sandefjord, som nå videreforedler kjøtt råvaren til spesialprodukter. Produkter vil komme for salg hos noen utvalgte lokale utsalg og kjøkken. Vi er invitert til å delta med vår nyutviklede lammepølse, som vi har kalt for Vikingpølse fra Vestfold og røkte fenalår, på Internasjonale Grûne Woche i Berlin 15-24 januar 2016. Vårt mål er å bidra til bruk og bevaring av Gammalnorsk spælsau, kunnskap om ull og handtverket knyttet til spælull. Bidra til gode og funksjonelle dyr av god kvalitet som kulturlandskapspleiere og utgangspunkt for lokalt og bærekraftig kjøttproduksjon. Vi har holdt på i 25 år å lært mye, men føler at vi fortsatt har mye mer å lære og bidra med. Hauan gård ble tildelt nasjonal kulturlandskapspris i 2013 for sitt arbeid med praktisk skjøtsel, formidling av kunnskap og brede samarbeid med mange aktører på tvers av mange arbeidsfelt