Anne Karin og Geir holder til på Nordre Presterud gård i Uvdal, et steinkast fra Hardangervidda Nasjonalpark. Gården drives i dag med ca. 100 vinterfôra sauer som beiter på Hardangervidda sommerstid i tillegg til noen høner og en gjeterhund. I tillegg driver vi med jakt- og fiskeopplevelser i nasjonalparken. Store deler av sommeren og høsten tilbringer vi inne på Hardangervidda. Vi tilbyr fiske- og jaktopplevelser sammen med overnatting i våre hytter på sommerstid og utover høsten gjennom Hardangervidda Opplevelser. I tillegg selger vi fersk fisk og rakfisk som legges ned fra gamle bevarte tradisjoner fra Uvdal. Hvert år fisker vi opp 2 tonn villfisk av fjellørret som er av den fineste kvalitet fra våre 6 fiskevann. Våre tre barn Henrik, Kristine og Knut er også aktivt med i driften på gården og fiskevannene på fjellet