HANDE RAKFISK

Oppland

Hande Gard kan tilby rakfisk i mild, lagra og vellagra, både i vakumpakka heil fisk, skinnfri, filetert og i spann. Fiskene er født og oppvakse i Valdres. Kortreist mat. Vi har Beskytta geografisk betegnelse og Spesialitet unik smak.

Hande Gard har:
Beskytta geografisk betegnelse; Merket som garanterer ekte vare; ørret frå Valdres. Denne lovbeskyttelsen innebærer at kun fisk som er klekka, oppdretta og foredla i Valdres kan bli solgt under varemerket «Rakfisk fra Valdres».

Spesialitet unik smak; Med Spesialitet- merket veit du at du får eit godt produkt som er produsert i Norge, laga av lokale og norske råvarer. Og vurdert og godkjent av ein uavhengig fagjury med høg matfagleg kompetanse.

Raket på tradisjonelt vis, heime og på støle førar vi tradisjonen vidare med moderne hjelpemiddel og høg kvalitetssikring.
Vårt produksjonsanlegg ligg i vakre omgivelser i Vestre Slidre. Fisken går i strøymt og oksygenrikt vatn, får då god trim. Dette gjer at det blir høg kvalitet på fiskekjøtet. Dammane er sjølreinsande og romslege og vi har kapasitet til mykje meir fisk enn det vi har no i dag. Vi har ein biodam som rensar vatnet, for det er svært viktig for oss at vatnet er like reint når det går utatt i Slidrefjorden som det er når det kjem inn. Vi liker å ha den sama omsorgen for fisken som dei andre husdyra får. Vi er opptekne av å spela på lag med naturen.
Hande Gard har vunnet fleire gonger folkejuryprisen og fagjuryprisen på Norsk Rakfiskfestival på Fagernes., seinast i 2017 fekk vi fagjuryprisen. Det som er viktigaste for oss er alle dei gode tilbakemeldingane vi får frå gamle og nye kundar. Det er drivkrafta og motivasjonen vår.

På gardsutsalget har vi mykje anna kortreist mat.

Alle produkter fra HANDE RAKFISK

Godkjenn produsent

Produsenten er godkjent, og er varslet på e-post.

×

Godkjenn produsent

Produsenten er fjernet som godkjent, og er varslet på e-post.

×

En feil oppstod

×

Producer has veiledningsavtale

Should there be a message here?

×

Producer has no veiledningsavtale

Should there be a message here?

×

En feil oppstod

×