Hamarsbøen gard

Viken

Hamarsbøen gard driver med mjølkeproduksjon i Kvisla i Hol. To måneder om sommeren er vi på stølen i Havsdalen på Geilo.

Garden Hamarsbøen har nå vært i slekta vår i 350 år, og det antas at kyrne også har vært i slekt siden oppstarten på slutten av 1600-tallet. Slikt blir det fin mjølk ut av, og gode oster!

I 2017 inngikk vi ett samarbeid med Hol Ysteri, og vi produserer i dag tre typer ost; Kvitost, Lykjylost og Røykt kvitost.

Om sommeren er vi to måneder på stølen i Havsdalen. Her har vi utsalg av egne oster i tillegg til oster produsert av omkring liggende gårder. Vi produserer og selger også rømme på stølen.

Alle produkter fra Hamarsbøen gard