Hallingdal Lokalmatsenter

Viken

Hallingdal Lokalmatsenter er et nedskjærings- og videreforedlingsanlegg for kjøtt. Vi skjærer ned og videreforedler egne og spesielt innkjøpte slakt, slik at våre kunder vet hvilket gårdsbruk kjøttet kommer fra. Vi gjør i tillegg leieskjæring. Anlegget er også viltmottak.

Hallingdal Lokalmatsenter er et nedskjærings- og videreforedlingsanlegg for kjøtt.
Vi parterer og vakuumpakker slakt av både husdyr og hjortevilt. Og vi produserer blant annet pølser, karbonader og ferdig varmebehandlet kjøtt, for å nevne noe.
Hallingdal Lokalmatsenter har spesialisert seg på å synliggjøre, for kunde, sporbarheten tilbake til bonde. Dette gjelder kjøtt fra lam, kje/killing, storfe og svin.

Anlegget ligger på gårdsbruket.

Alle produkter fra Hallingdal Lokalmatsenter