H.A. Hanssen AS ble etablert i 1908 på Storforshei i Rana kommune. Firmaet ble etter hvert flyttet til Mo sentrum, og er drevet som en familiebedrift gjennom tre generasjoner Hanssen. I dag driver virksomheten med produksjon, salg og distribusjon fra Fabrikkveien i Mo i Rana. Fast ansatte entusiaster og sesongvikarer utfører arbeid tilsvarende 29 årsverk. Til sammen omsettes det kjøtt og smakfulle kjøttvarer til dagligvare og storhusholdning for ca. 70 millioner kroner pr. år.  Vi har den holdningen at råvarene som benyttes i vår produksjon skal være av norsk opprinnelse. Landet vårt har unike og naturgitte forutsetninger som det er verdt å ta vare på. Kombinert med gamle og ærverdige tradisjoner har vi et glimrende utgangspunkt for å skape gode mat opplevelser. De ansatte hos oss, flesteparten kvinner, har gjennom årene opparbeidet seg en solid erfaring og fagkunnskap det står respekt av. Vi vektlegger smak og nytelse når nyheter i vårt sortiment skal presenteres. H.A. Hanssen AS har opplevd en jevn vekst det siste tiåret. Engasjerte medarbeidere, sunn økonomi og fornøyde kunder gir oss tro på at det skal gå an å drive en privat kjøttbedrift midt i Norge i hundre år til!  Vi er Miljøtårn sertifisert.