Grøndalen gård er en familiebedrift som drives økologisk. På gården har vi tre kjerneverdier; STOLT, FRISK og OMTENKSOM. Disse verdiene preger både folk, dyr, produkter og miljøet på gården. Vi har stort fokus på dyrevelferd og viktigst for oss er det at kua får være mor for kalven sin. Hele året får kuene og kalvene gå ut og inn som de vil og de får ligge i en myk halmseng. I sommerhalvåret får de beite i det flotte kulturlandskapet langs Glomma. Morslykke, beiting og uteliv er avgjørende for kvaliteten på melk og kjøtt. Vi prøver å forvalte og utnytte ressursene på gården på en bærekraftig måte. Dette har ført til at vi har eget biofyranlegg, solfangere og CIGS-solcelleanlegg. Grøndalen gård er selvforsynt med egen energi og vi viser i praksis at vi satser på bærekraft, egne ressurser og ny teknologi.