Midt i Buskerud, i Modum kommune, med flomlyset fra Vikersundbakken i øst og blåfargen fra Koboltgruvene i vest, ligger Fossen gård. Til gården hører det 140 mål med variabel soppskog og 900 meter strandlinje til Snarumselva, med muligheter for fiske, krepsing og jakt. Samt 90 mål produktiv jord som benyttes til grovfor for gårdens sauer. For de minste husdyra våre, biene, består trekkområdene rundt gården av selje, blåbær, løvetann, bringebær og geitrams, noe som kan gi et godt sommertrekk, og en mild kremet sommerhonning. Lyngtrekket er på Holleia, med store områder til å sanke nektar fra røsslyng. Litt om oss: Siv-Iren Jokstad født i 1975. Byfødt Utdannet agronom, tidligere leder for dyreavdelingen ved Vassfaret Bjørnepark Nå oppgradert til gardskjerring og lokalmatprodusent på Fossen Gård, Ihuga sanker av sopp og nyttevekster ofte observert med krum rygg i eldre blandingskog. Stort sett stasjonær, med noe laupetrang til markedsplasser på Østlandet. Godt gemytt. Steinar Jokstad født 1985 Sigdøling. Røslig kar med arbeidsnever, som har vært ute mer enn ei vinternatt. Bestått grunnskole og senere utdannet tømrer. Utvandret til Modum, globetrotter med fast kontorplass i Drammen. Lidenskapelig opptatt av blomster og bier….. Far til tre. Rolig gemytt.