Ved Fornes gård driver vi med birøkt og ysting. Bikubene ved Fornes gård røktes i dag av Eirik Yven og Gry Fornes. Vi produserer i hovedsak to ulike typer honning, sommerhonning og lynghonning. Vi legger stor vekt på å vise de lokale variantene på honning gjennom å merke hvert parti med den aktuelle bigårdsplasseringen. I Trøndelag er bringebær en viktig trekkplante for biene og danner grunnlaget for sommerhonningen. Bringebær finnes det rikelig av i området, og sammen med kløver og geitrams gir det honningen en lys farge og mild smak. Når bringebærtrekket er ferdig sendes biene ut på lyngtrekk langs kysten eller i høyfjellet, alt etter hvordan sesongen har vært. Her er det røsslyngen som er den viktige trekkplanten. Honning fra røsslyng er mørkere på farge og har mer smak enn sommerhonningen.