Norske reker kan deles i to bestander: reker i Barentshavet og reker i Nordsjøen og Skagerak. De trives best på dypt og kaldt vann, men om natten stiger de høyere opp i vannet for å beite på dyreplankton. Reken begynner sitt liv som hann, og når den er fra to til fire år skifter den kjønn til hunn. Den parer seg om høsten, og hunnreken bærer rogna under bakkroppen gjennom vinteren. På våren oppsøker rekene grunnere vann der larvene klekkes.