Storfe er 100% gressfôret, men Sauene får litt økologisk kraftfor rett etter lamming. Det aller meste av kjøttet bestilles før dyrene slaktes. Hovedslakting er i slutten av oktober, men også i Mars. Slakting av enkeltdyr gjennom året kan forekomme. Vi har lite eller ingenting kjøtt på lager utenom slaktedatoene. Du kan besøke gården og vi tilbyr opphold i tretopphytter gjennom TreeTop.Fiddan.no