Det hele startet da moderselskapet Fagmat AS ble etablert i 1986 på Storsteinnes. I 1995 ble det dannet et datterselskap til Fagmat AS. Datterselskapet fikk navnet Fagmat Kjøtt AS og sto for produksjonsdelen i konsernet, samme året bygger Fagmat Kjøtt nye produksjonslokaler på nedre del av Storsteinnes sentrum og har siden drevet sin virksomhet derfra. I 2006 ble Fagmat Kjøtt skilt fra moderselskapet og har siden vært en selvstendig bedrift. Fagmat Kjøtt AS har 6 ansatte. Omsetningen i 2021 var ca kr 14 millioner og det ble produsert ca 141 tonn kjøttvarer. Fagmat Kjøtt AS baserer driften på nedskjæring av helslakt fra Nortura Andslimoen og videreforedler disse til produktene vi har i vårt sortiment. Her kan nevnes saltkjøtt, småstek, grillprodukter, biffer, farseprodukter, pinnekjøtt, spekemat osv.