Etnestad Nedre

Innlandet

Ligger i solhelling i Redalen (Biri) med utsikt over Mjøsa. Her dyrker vi Jordbær og Bringebær til frisk konsum og råvarene til saft produksjon, samt stamsæd av korn.

Kommer senere

Alle produkter fra Etnestad Nedre