Etnestad Nedre gård er første gang beskrevet på begynnelsen av 1400-tallet som et kirkegods, og i 1616 er det beskrevet som Fullgard og Krongods. Olavs familie kjøpte gården ca. 1850, og selv tok han over i 1989 etter fem år med samdrift som femte generasjon. Her produseres jordbærsortene Saga, Sonsation, Florence, Faith, Flair og Malwina samt bringebærsorten Glenn Ample. I tillegg har vi kornproduksjon som går til stamsæd. Jordsmonnet er siltig mellomsand, og kombinert med at gården ligger sørvendt i helling med mye sol, gir dette et nydelig utgangspunkt for bær av høy kvalitet.