Håndverksbryggeri i Værne Kloster Landskapsvernområde i Moss. Produksjon av kvalitetsøl og brus. Ekeby har 656 eiere og har ingen ambisjoner om å bli store. våre ambisjoner er større. Vi ønsker å bli så gode som mulig. Nyt mens vi tester