merket med bondens navn og mobil på hver pakning merket med verpedato