Egra er et småbruk i Gyland i Flekkefjord med historie hundrevis av år tilbake. Isak Eigeland kjøpte gården i 1847 og flyttet husene dit de står i dag. Isak var driftig; Smed, urmaker, vindusmaker, mekaniker og bonde - for å nevne noe. Overalt finnes spor etter oppfinnsomhet og hardt arbeid. Gården med bygninger og innmark står i dag slik sønnen Tønnes Ægra forlot det da han døde i 1936. Egra har vært ubebodd siden. Vi kjøpte Egra i 2015 og jobber med å sette i stand bygningene og innmarka slik de opprinnelig var. Egra blir et aktivt småbruk, som det var på Tønnes og Isaks tid. Biene våre er brunbier. Fra middelalderen og opp gjennom århundrene har brunbier utviklet seg fra de ville biene langs den europeiske Atlanterhavskysten. Brunbiene er den opprinnelige honningbien i våre områder, og er spesielt godt tilpasset floraen og klimaet her ved kysten. Innføring av bieraser fra lenger sør på kontinentet har satt den brune bia under press, og arten er rødlistet. I Flekkefjordområdet går vernetanken tilbake til 1950-tallet. Her ble Europas første og største verneområde for brunbier etablert i 1987. Her er det kun tillatt å ha brune bier, og det er forbudt å føre inn bier fra andre deler av landet. Området er en genbank for brunbia, og Flekkefjord er et kjerneområde for bevaring av brunbia i Europa. De brune biene kalles også vikingbier. Både fordi rasen har røtter langt tilbake, men også fordi de er hardføre og trives i vårt våte og skiftende klima. Mens andre bieraser sitter inne i kuba og venter på bedre vær, er brunbiene ute på jobb – som ekte vikinger! Vår honning er økologisk. I tillegg til at sukker og voks må være sertifisert, blir også plasseringen av bigårdene godkjent av Debio slik at de ikke påvirkes av intensivt jordbruk, kunstgjødsel, sprøytemidler eller andre forurensinger. Våre bigårder er også ganske små, og slik hindrer vi at våre honningbier utkonkurrerer villbier og andre insekter. Bigård - Egra På Egra i Gyland står kubene midt i den gamle innmarka med historie tilbake til syttenhundretallet. Slåttemark som ikke drives intensivt får skrinnere jord og større artsmangfold. Dette gjør at villbier, humler og brunbier har et større utvalg å hente nektar fra. Bigård - Snerthammer På Snerthammer rett utenfor Flekkefjord har det vært holdt bier i flere tiår. Også her står bigården vår ved gammel slåttemark, blant steingjerder, bakkemurer og eldgamle frukttrær. Det er kort vei til hageblomster, frukttrær og lindetrær – og røsslyngen i Rauliheia. Honningen Været her i sør-vest er ustadig. Noen somre er en birøkters drøm - tidlig vår, varme, bugnende lyngheier. Andre år er sørlandssommeren kald og honninghøsten regner bort. Honningen vår er derfor forskjellig fra år til år. I 2019 kom våren tidlig hos oss, men forsommeren ble kald. Blomstene stod på vent utover juni. Da ettersommeren slo til skjedde alt på en gang. Årets honning har derfor blitt som et kaleidoskop av forskjellige smaker og varianter. Bringebær, sommerblomster, blåknapp – og selvfølgelig lynghonning. I tillegg fikk vi mye lindehonning fra bigården på Snerthammer. Vi sorterer all honningen på smak og kvalitet før slynging - tavle for tavle. Slik kan vi ta vare på alle de gode smakene biene skaffer oss. I år har vi slynget lyng-, bringebær- og honning fra sommerblomster sammen. Dette er vår Seinsommerhonning. Kraftig og med en stor andel lynghonning, men litt mildere på smak. Lindehonningen har vi slynget for seg. Denne er lysere og lettere og smaker av peppermynte. Dette er årets Spesial. Vi har også tappet en del Lynghonning fra slutten av sesongen for de som liker den kraftige smaken best.