Brødr Ringstad driver nedskjæring og videreforedling av storfe, svin, lam og vilt (hovedsakelig elg). Produktene som produseres spenner seg fra rene rå stykningsdeler til deiger/farser, pølser, pålegg, karbonader og spekemat. Vi kan tilby våre kunder biffer, fileter, steker og videreforedlede produkter basert på lokale råvarer. Brødr Ringstad har egne verdikonsepter for gris, storfe, lam og kalv hvor levevilkårene for dyrene er satt i fokus. Vi har tett kontakt med våre leverandørbønder for å sikre at dyrene har det godt, og at vi får den beste kvaliteten på kjøttet i forhold til bl.a smak og kjøttfylde. Produktutvikling og optimalisering av tilgjengelige råvarer er viktig for oss. Hovedsakelig benytter vi råvarer fra dyrene i våre egenutviklede verdikonsept når disse råvarene er tilgjengelige. Som supplement til våre egne råvarer kjøper vi biffer, fileter og produksjonskjøtt fra bl.a. Prima Jæren, Nortura og Fatland