Renskåret norsk svinekjøtt som er saltet, røkt med bøkeflis og kokt. Leveres hele klar for slicing til ferskvaredisken. Fast og fin, enkel å slice, store runde skiver som tar seg bra ut i disk og på skiven.