Bømmeløen Bryggerhus AS

Vestland

Microbryggeri

Bømmeløen Bryggerhus held til heilt sør på Bømlo i Langevåg. Me er eit lite mikrobryggeri som starta opp produksjon av hand bryggarøl på seinsommaren 2016, og fekk i oktober samme år kommunalt løyve for ølutsal.

Alle produkter fra Bømmeløen Bryggerhus AS