Etter at sommertrekket er ferdig flytter vi alle biene våre til Hitra. Der står de ca 1 måned og samler nektar fra røsslyng og klokkelyng. Denne honningen blir mild og god med den karakteristiske honningsmaken.