Bjerke Gård

Innlandet

Bjerke og Opaker Gård har lange tradisjoner for mat og matkultur. Her går tradisjon og innovasjon hånd i hånd for å hele tiden utvikle oss, produksjonen og produktene.

Kjersti og Arne Wilhelm som i dag driver gården er 7. generasjon. Da bryllupet sto i 2008 kom den første kviga i besetningen i form av morgengave til bruden. Dette var starten på dagens besetning som teller 60 dyr av Hereford og Angus.

Bærekraft og kretsløpstankegang ligger til grunn for alt vi gjør, og her har både dyr og juletrær sin sentrale plass. I sommersesongen beiter kuene i skogen og på gamle kulturbeiter, og er ypperlige landskapspleiere. Om vinteren fores de på gras dyrket på gården.
Produksjonen søker hele veien å gjøres på lag med naturen, og derav svært lite kunstgjødsel, planltevern og annen kunstig stimuli.
Det er tilnærmet ingen bruk av antibiotika i besetningen.

Våre dyr vokser opp på gras, og vokser derfor noe saktere enn kraftforbasert oppdrett. Den ekstra tiden og naturlige utviklingen gir god marmoreringen og smakelighet i kjøttet. Slaktingen foregår på Rudshøgda, for så å ta tilbake hele dyr for langtidsmørning/modning. Kjøttet mørnes minimum tre uker i luft. Noe kjøtt leveres direkte til restaurant, og noe stykkes opp til forbruker.

Alle produkter fra Bjerke Gård

Bjerke Gård

Grasforet kjøtt av Hereford/Angus

Innlandet

Langtidsmørnet grasforet kjøtt med god marmorering og smakelighet fra Hereford og Angus.

Gå til produkt