Berger Gård

Viken

Produksjon og salg av jordbær, bringebær, moreller, epler, grønnsaker og storfekjøtt.

Vi driver med kjøttferasene Hereford og Angus. Våre storfe spiser kun gress, på sommerhalvåret går de på flotte beiter, på vinteren i åpent løsdriftsfjøs med fri tilgang på slått gress (rundball).
Kalvene vokser opp sammen med mor og resten av flokken. Når de er rundt 6 mnd. avvendes de fra mor, og får være i egne ungdyravdelinger med kviger og okser hver for seg. Vi fôrer fram ungdyrene selv. De fleste kvigene vokser opp til å bli ammekyr med egne kalver, mens oksene går til slakt når de er mellom 15-20 måneder gamle.
Vi leverer dyrene til Furuseth slakteri. De fleste kjøpes av slakteriet, men vi tar tilbake mellom 8-10 slakt i året for salg direkte til forbruker. Slaktet mørnes i ca 14 dager før det skjæres ned og pakkes av Kjøttskjærer Morten Kjus. Kjøttet selges fra gårdsbutikken om sommeren og resten av året på bestilling.

I sesongen selger vi frukt og grønt av høy kvalitet fra gårdsbutikken. Gården har lang tradisjon for dyrking av jordbær, bringebær og moreller. Vi har nylig plantet eplefelt og vi har en liten grønnsakshage hvor alt som dyrkes selges direkte fra gården. Vi har også dyrket poteter for salg fra gården.
Det vi ikke selger selv fra gårdsbutikken leveres til grossist Finstad i Sande.

Alle produkter fra Berger Gård

Berger Gård

Kjøttdeig

Viken

Kjøttdeig uten tilsetningsstoffer ca. 500 g.

Gå til produkt