Balholm

Vestland

Kunnskap og tradisjon frå Sogn Fruktbøndene i Sogn er vane med eit liv i bratte bakkar. Langs dei irrgrøne liene opp frå Sognefjorden ligg dei minste fruktgardane i landet. Regionen er rekna som det eldste fruktområdet i Noreg – her har frukttrea truleg blømt sidan vikingtida. Det store fjordbassenget svalar frukta om sommaren og lunar trea om vinteren. Nedarva tradisjon, blanda med ny vitskapeleg innsikt er grunnlaget for Balholm sine drikkevarer.

Å dyrka frukt og laga cider heng tett saman her på Vestlandet, og bestefar Andreas Eitungjerde planta ut frukthagen i 1922. Då barnebarnet Åge overtok bruket på midten av 90-tallet, såg han etter nye måtar å utnytte frukta på. Han sa opp stillinga som høgskulelektor for å etablere Balholm og Ciderhuset. Balholm – den gang kalla Gulleple – vart eit pionerprodukt; ​den første heilt naturlege fruktmost på den norske marknaden.​

Balholm har i 20 år arbeida med eple, fruktdyrking, foredling av eplemost og bærmost i mange ulike variantar. I dag har Balholm seks tilsette og produserer omlag 300 000 liter drikke i året. I 1999 importerte Åge kvist av 13 ulike cidereplesortar frå Normandie og Somerset, og har poda opp omtrent 1000 tre som no er i full bering. Det er første gong slike cidereple vert prøvde ut i norsk klima. ‘Cidor’, ‘Belle Fille de la Manche’, ‘Major’, ‘Ellis Bitter’ og ‘Yarlington Mill’ er nokre av desse sortane. Bittersmaken frå desse eplene gir same oppleving som tannin i vin og humle i øl; det gir kraftigare smak som varer lengre. Også i eplebrennvin bidreg desse sortane til ein langt meir kompleks smak. ​I tillegg nyttar vi heile frukta med skal, slik at alle aromastoff blir med i destillatet.

Balholm har som målsetjing at økologisk naturmost frå Sogn skal vere tilgjengeleg i daglegvarebutikkar over heile landet. Førebels er råvaretilgangen for liten til dette. Vi arbeider difor med å auke den økologiske fruktproduksjonen gjennom å få i stand kontraktdyrking.
Saman med Økoringen Vest, Sogn Jord- og Hagebruksskule og Planteforsk avdeling Njøs har Balholm gjennom fleire år vore med på ei fagleg nivåheving av den økologisk fruktproduksjon som har hatt klare ringverknader til resten av landet. Alliansen mellom forsking, rettleiingsteneste, dyrkarar og foredling ga konkrete resultat etter få år. ​Sogn er i dag den fruktregionen i landet som har flest økologisk godkjende fruktprodusentar. I Aurland og Balestrand er over 10 % av jordbruksarealet omlagt til økologisk.

Alle produkter fra Balholm

Balholm

Frigard Bringebær Limonade (33 cl)

Vestland

Frigard Bringebær Limonade med rips

Gå til produkt

Balholm

Frigard Bringebær Limonade (70 cl)

Vestland

Frigard Bringebær Limonade med rips

Gå til produkt

Balholm

BALHOLM MARGARET

Vestland

Musserande alkoholfri drikk av eple og rabra

Gå til produkt

Balholm

ØKO EPLE 0,33 L

Vestland

BALHOLM ØKO EPLE 0,33 L

Gå til produkt

Balholm

HANDVERKCIDER EPLE 0,33 L

Vestland

Handverkcider av eple, 4,7%

Gå til produkt

Balholm

HANDVERKCIDER PÆRE 0,33 L

Vestland

Cider av pære, 4,7%

Gå til produkt

Balholm

ØKO EPLE&SOLBÆR BALHOLM

Vestland

ØKO EPLE&SOLBÆR BALHOLM

Gå til produkt

Balholm

HANDVERKCIDER BÆR 0,33 L

Vestland

Cider på 4,7% av Bær

Gå til produkt

Balholm

PREMIUM ØKO EPLE

Vestland

BALHOLM PREMIUM ØKO EPLE 0,75 L

Gå til produkt

Balholm

ØKO EPLE&BLÅBÆR 0,33 L

Vestland

BALHOLM ØKO EPLE&BLÅBÆR 0,33 L

Gå til produkt

Balholm

EPLE 0,33 L

Vestland

BALHOLM EPLE 0,33 L

Gå til produkt

Balholm

EPLE&BRINGEBÆR 1 L

Vestland

BALHOLM EPLE&BRINGEBÆR 1 L

Gå til produkt

Balholm

PREMIUM ØKO EPLE&BLÅBÆR

Vestland

BALHOLM PREMIUM ØKO EPLE&BLÅBÆR 0,75 L

Gå til produkt

Balholm

EPLE&PÆRE 0,33 L

Vestland

Juice frå EPLE&PÆRE 0,33 L

Gå til produkt

Balholm

PREMIUM ØKO EPLE&PÆRE

Vestland

BALHOLM PREMIUM EPLE&PÆRE ØKO 0,75 L

Gå til produkt

Balholm

PREMIUM ØKO EPLE & RABARBRA

Vestland

BALHOLM PREMIUM ØKO EPLE & RABARB 0,75 L

Gå til produkt

Balholm

SPRUDLE

Vestland

Sprudlande drikk av eple og solbær

Gå til produkt

Balholm

EPLE&BRINGEBÆR 0,33 L

Vestland

BALHOLM EPLE&BRINGEBÆR 0,33 L

Gå til produkt

Balholm

SPRUDLANDE HYLLEBLOM 1/3 PALL

Vestland

1/3 Pall BALHOLM HYLLEBLOM Limonade 0,75 L

Gå til produkt

Balholm

ØKO EPLE&KIRSEBÆR 0,33 L

Vestland

BALHOLM ØKO EPLE&KIRSEBÆR 0,33 L

Gå til produkt

Balholm

EPLE OG SOLBÆR 1 L

Vestland

BALHOLM EPLE OG SOLBÆR 1 L

Gå til produkt

Balholm

ØKO EPLE&PÆRE 0,33 L

Vestland

BALHOLM ØKO EPLE&PÆRE 0,33 L

Gå til produkt

Balholm

PREMIUM ØKO EPLE&SOLBÆR

Vestland

BALHOLM PREMIUM ØKO EPLE&SOLBÆR 0,75 L

Gå til produkt

Balholm

ØKO EPLE & RABARBRA 0,33 L

Vestland

BALHOLM ØKO EPLE & RABARB 0,33 L

Gå til produkt

Balholm

SPRUDLANDE HYLLEBLOM

Vestland

BALHOLM HYLLEBLOM Limonade 0,75 L

Gå til produkt

Balholm

EPLE 1 L

Vestland

BALHOLM EPLE 1 L

Gå til produkt