Bærgården

Viken

Bærgården AS er blitt en kjent saftprodusent i Norge. Vi er en av Norges største økologiske bærgårder som ligger i Lier. I sesong dyrker vi økologiske solbær, rips, bringebær og stikkelsbær. Vi produserer saft av overskuddsbær igjennom hele året: solbærsaft, blåbærsaft, ripssaft, bringebærsaft, kirsebærsaft, svarthyllsaft, Hyllblomstsaft og eplemost. Noen av typene produserer også uten sukker.

ØSTRE ENGER GÅRD
Østre Enger gård ligger på morenen sør for Holsfjorden, omkring 120 meter over havet. Ringeriksveien (Rv. 285) går forbi gården. Den nå nedlagte Lierbanen gikk også her. Gården grenser i vest mot Midt Enger, i nord mot gården Skjæret ved Holsfjorden, i øst grenser skogen mot fylkesgrensa i Akershus og i sør mot Tveten-gårdene.

Gårdsnavnet kommer av gammelnorsk Engjar og betyr enger, grasmarker. Trolig var det gården Sylling som hadde sine enger her. Gården ble rimeligvis ryddet i det 400-årige tidsrommet som gikk forut for vikingtida. Det er funnet en tynn-nakket steinøks på Enger. Dessuten er det gjort gravfunn fra vikingtida her. Enger ble tre-delt i gammelnorsk tid. Østre Enger (gnr. 193) ble i 1752 delt i to like store bruk, bnr. 1 og bnr. 2, Skjære

Alle produkter fra Bærgården