Alm Østre som den er i dag har en lang historie. I 1967 tok den unge Trygve Sund over gården etter sin onkel. Et par år senere stilte han om gården, sammen med sin kone Erna fra konvensjonell dyrking til biologisk-dynamisk gårdsdrift. Den økologiske innretningen krevde nytenkende også når det gjelder økonomiske og sosiale spørsmål. Gjennom 40 år har de drevet gården og bygget opp et sted som under årenes løp har tiltrukket seg utallige unge mennesker fra hele verden. Alle som kom opplevde å bli del i et prosjekt som handlet om biodynamisk jordbruk og sosial fellesskap. I 2009 skrev Trygve og Erna sammen med sine barn over gården til Stiftelsen Alm Østre, kort føre Trygves død høsten 2010. Så ble det trygget at Alm Østre fortsatt drives etter biologisk-dynamiske prinsipper. I dag er vi 4 hovedansvarlige som driver gården i fellesskap, men med ulike ansvarsområder. Det finnes alltid mellom 4 og på sommeren opp til 10 praktikanter/lærlinger med oss i arbeidet. Gårdsarealet strekker seg over 540 dekar jord som omfatter 280 dekar gress, 180 dekar korn og 60 dekar grønnsaker. Vi produserer melk (24 kuer), kjøtt (30 storfe/noen sauer og gris), egg (80 høner), ca.30 ulike grønnsaker og 6 kornsorter. Våre produkter videreforedler vi på gården til mel, brød, yoghurt, kvarg, ost og syltetøy. Arbeidet på gården utføres ut fra fellesskapet: vi jobber sammen og har to felles måltider som i størst mulig grad tilberedes av våre egne råvarer og produkter. Gårdens eldste bygning, våningshuset fra 1732, er sentrum for det sosiale livet med felleskjøkken osv.