"Vi skaper de gode møteplassene for kunnskap, nettverk og nyskaping på tvers av fag- og produktområder."

Forretningsidè

Guldkorn skal bidra til økt verdiskapning gjennom omdømme, bevisst- og synliggjøring av mat og drikkeprodukter fra regionen. Vi ser at mat og drikke hører sammen med opplevelser og reiseliv.

Kjerneverdier

Ekte —  Høy kvalitet og ekte råvarer
Stolt —  Stolte produsenter og brukere
Mangfoldig —  Rikt utvalg av gode råvarer og ferdigvarer med brukerfokus i hele verdikjeden

Guldkorn kan hjelpe deg med:

• Å finne frem til de riktige hjelpere
• Å være bindeleddet mellom produsenter, brukere eller andre kontakter  
• Å veilede for prøveproduksjoner, testing og markedsføre produktene
• Å benytte produktene dine i Guldkorns aktiviteter
• Å bidra til at din bedrift blir synlig
• Å bidra med konsulenttjenester innen mobilisering, tilrettelegging og veiledning