Alle produsenter

Her er alle godkjente produsenter på Lokalmat.no

Listevisning Rutevisning

Fylke

Antall produsenter: 552

Produsentnavn
Hordaland
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Sogn og Fjordane
Kjøtt
Rogaland
Kjøtt
Nordland
Frukt og grønt, Kjøtt, Olje og krydder
Buskerud
Alkoholholdige drikker
Nord-Trøndelag
Kjøtt
Rogaland
Frukt og grønt, Annet
Telemark
Kjøtt
Sogn og Fjordane
Frukt og grønt, Drikkevarer
Nordland
Frukt og grønt
Nordland
Frukt og grønt
Akershus
Frukt og grønt, Bakevarer, Kjøtt, Drikkevarer, Annet
Oppland
Fisk
Nordland
Annet
Nordland
Kjøtt
Nordland
Olje og krydder, Annet
Aust-Agder
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Hordaland
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Rogaland
Drikkevarer, Annet
Troms
Kjøtt
Oppland
Kjøtt
Østfold
Drikkevarer, Olje og krydder, Annet
Møre og romsdal
Kjøtt, Fisk
Hedmark
Alkoholholdige drikker
Aust-Agder
Frukt og grønt, Annet
Sør-Trøndelag
Drikkevarer
Oppland
Meieriprodukter, Oster
Oppland
Kjøtt
Nordland
Bakevarer
Vest-Agder
Alkoholholdige drikker
Østfold
Meieriprodukter
Hedmark
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Oppland
Oster
Rogaland
Drikkevarer
Rogaland
Drikkevarer
Hordaland
Fisk
Troms
Annet
Hedmark
Kjøtt
Vestfold
Frukt og grønt, Kjøtt, Fjærkre, Fisk, Oster, Olje og krydder, Annet
Nord-Trøndelag
Annet
Nordland
Frukt og grønt, Bakevarer
Telemark
Kjøtt, Annet
Finnmark
Bakevarer, Kjøtt, Fisk
Sør-Trøndelag
Meieriprodukter, Kjøtt, Annet
Nord-Trøndelag
Kjøtt
Oppland
Frukt og grønt
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt, Drikkevarer
Akershus
Frukt og grønt
Hedmark
Kjøtt
Oppland
Frukt og grønt, Bakevarer, Meieriprodukter, Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Vest-Agder
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Nordland
Kjøtt, Annet
Oslo
Alkoholholdige drikker
Sør-Trøndelag
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Telemark
Kjøtt
Sogn og Fjordane
Fisk
Hedmark
Drikkevarer
Hedmark
Annet
Hordaland
Kjøtt
Møre og romsdal
Bakevarer
Nordland
Alkoholholdige drikker
Møre og romsdal
Frukt og grønt, Meieriprodukter
Vest-Agder
Frukt og grønt, Bakevarer, Drikkevarer, Annet
Østfold
Bakevarer, Annet
Møre og romsdal
Meieriprodukter, Oster
Vestfold
Kjøtt, Fjærkre, Fisk, Annet
Hordaland
Kjøtt
Østfold
Frukt og grønt, Bakevarer, Annet
Hedmark
Frukt og grønt, Kjøtt, Annet
Østfold
Frukt og grønt, Drikkevarer
Hedmark
Bakevarer, Annet
Akershus
Kjøtt
Sogn og Fjordane
Hordaland
Kjøtt
Buskerud
Frukt og grønt, Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Hedmark
Oster
Østfold
Alkoholholdige drikker
Buskerud
Meieriprodukter, Oster
Buskerud
Alkoholholdige drikker
Møre og romsdal
Drikkevarer
Møre og romsdal
Drikkevarer
Østfold
Frukt og grønt, Meieriprodukter, Annet
Oppland
Annet
Vest-Agder
Olje og krydder, Annet
Rogaland
Bakevarer, Annet
Akershus
Meieriprodukter, Olje og krydder, Annet
Hedmark
Kjøtt, Annet
Oppland
Bakevarer
Telemark
Drikkevarer
Akershus
Frukt og grønt, Alkoholholdige drikker, Drikkevarer, Annet
Oslo
Drikkevarer
Hordaland
Fisk
Hordaland
Kjøtt
Buskerud
Bakevarer, Meieriprodukter, Kjøtt, Fisk, Oster, Drikkevarer, Olje og krydder, Annet
Nordland
Annet
Sør-Trøndelag
Frukt og grønt
Akershus
Kjøtt
Akershus
Alkoholholdige drikker
Vest-Agder
Fisk
Rogaland
Bakevarer
Telemark
Alkoholholdige drikker
Aust-Agder
Kjøtt
Sør-Trøndelag
Frukt og grønt
Rogaland
Kjøtt
Hedmark
Olje og krydder
Sogn og Fjordane
Kjøtt
Sogn og Fjordane
Annet
Vestfold
Annet
Rogaland
Fisk
Buskerud
Drikkevarer, Olje og krydder, Annet
Oppland
Kjøtt
Sogn og Fjordane
Drikkevarer
Nord-Trøndelag
Bakevarer
Vestfold
Frukt og grønt, Meieriprodukter, Kjøtt, Fjærkre, Drikkevarer
Sør-Trøndelag
Bakevarer, Meieriprodukter, Kjøtt, Fjærkre, Oster
Nord-Trøndelag
Bakevarer, Meieriprodukter, Oster, Drikkevarer, Annet
Sør-Trøndelag
Fisk
Vest-Agder
Bakevarer
Buskerud
Bakevarer, Kjøtt, Fisk, Alkoholholdige drikker, Annet
Møre og romsdal
Alkoholholdige drikker
Nordland
Meieriprodukter, Oster
Nord-Trøndelag
Fisk
Nordland
Fisk
Akershus
Kjøtt, Drikkevarer, Annet
Sogn og Fjordane
Kjøtt, Fisk, Alkoholholdige drikker
Vestfold
Frukt og grønt, Drikkevarer
Nordland
Kjøtt, Fjærkre, Fisk
Møre og romsdal
Alkoholholdige drikker
Sør-Trøndelag
Meieriprodukter, Oster
Nord-Trøndelag
Kjøtt
Oslo
Alkoholholdige drikker
Nordland
Bakevarer, Kjøtt, Drikkevarer, Olje og krydder, Annet
Østfold
Olje og krydder, Annet
Akershus
Meieriprodukter, Kjøtt
Nordland
Bakevarer, Drikkevarer, Olje og krydder, Annet
Rogaland
Frukt og grønt, Drikkevarer
Nordland
Kjøtt
Buskerud
Bakevarer, Kjøtt, Oster, Annet
Troms
Fisk
Buskerud
Fisk
Nordland
Annet
Hordaland
Bakevarer
Hordaland
Drikkevarer
Troms
Alkoholholdige drikker
Vestfold
Kjøtt, Annet
Sogn og Fjordane
Kjøtt
Buskerud
Kjøtt, Annet
Oppland
Meieriprodukter, Oster
Hedmark
Kjøtt
Oslo
Annet
Telemark
Bakevarer
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt, Drikkevarer, Annet
Buskerud
Bakevarer
Buskerud
Frukt og grønt, Fjærkre, Annet
Buskerud
Bakevarer, Meieriprodukter, Kjøtt, Annet
Aust-Agder
Frukt og grønt, Bakevarer, Annet
Rogaland
Fisk
Hordaland
Fisk
Sør-Trøndelag
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Sør-Trøndelag
Kjøtt
Oppland
Bakevarer, Annet
Oppland
Bakevarer
Telemark
Fjærkre
Vestfold
Drikkevarer
Oppland
Frukt og grønt
Nordland
Fisk
Hordaland
Annet
Vestfold
Alkoholholdige drikker
Hedmark
Drikkevarer, Annet
Oppland
Alkoholholdige drikker
Vest-Agder
Alkoholholdige drikker
Vestfold
Frukt og grønt
Rogaland
Frukt og grønt
Nord-Trøndelag
Bakevarer
Telemark
Frukt og grønt, Drikkevarer, Annet
Aust-Agder
Frukt og grønt
Oppland
Kjøtt
Rogaland
Kjøtt
Buskerud
Drikkevarer
Vest-Agder
Bakevarer, Annet
Telemark
Bakevarer
Nord-Trøndelag
Alkoholholdige drikker
Nord-Trøndelag
Kjøtt
Buskerud
Bakevarer, Annet
Hedmark
Frukt og grønt
Hordaland
Drikkevarer, Annet
Rogaland
Meieriprodukter
Møre og romsdal
Fisk, Olje og krydder
Aust-Agder
Kjøtt
Vest-Agder
Fisk
Sogn og Fjordane
Kjøtt
Hordaland
Kjøtt
Sør-Trøndelag
Frukt og grønt, Bakevarer, Meieriprodukter, Kjøtt, Fjærkre, Fisk, Drikkevarer, Olje og krydder
Oppland
Fisk
Sogn og Fjordane
Frukt og grønt, Drikkevarer, Annet
Akershus
Frukt og grønt, Bakevarer, Kjøtt, Annet
Rogaland
Alkoholholdige drikker
Troms
Fisk, Annet
Troms
Bakevarer
Rogaland
Fisk
Hedmark
Telemark
Bakevarer
Rogaland
Kjøtt, Annet
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt, Alkoholholdige drikker, Drikkevarer, Annet
Sør-Trøndelag
Bakevarer
Møre og romsdal
Kjøtt, Fjærkre, Fisk
Oppland
Kjøtt, Annet
Akershus
Meieriprodukter, Annet
Nordland
Kjøtt
Nordland
Olje og krydder, Annet
Vestfold
Bakevarer
Sogn og Fjordane
Alkoholholdige drikker
Hedmark
Bakevarer
Rogaland
Frukt og grønt, Drikkevarer
Telemark
Fisk
Troms
Alkoholholdige drikker
Telemark
Bakevarer, Meieriprodukter, Oster, Annet
Hordaland
Fisk
Sør-Trøndelag
Kjøtt
Buskerud
Bakevarer
Rogaland
Frukt og grønt, Olje og krydder, Annet
Oppland
Bakevarer
Buskerud
Vest-Agder
Drikkevarer
Hedmark
Annet
Østfold
Drikkevarer
Nord-Trøndelag
Kjøtt, Fisk
Nordland
Fisk
Nordland
Meieriprodukter, Kjøtt, Oster
Nordland
Kjøtt
Nordland
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Finnmark
Fisk
Oppland
Alkoholholdige drikker
Nordland
Kjøtt
Hordaland
Frukt og grønt
Hordaland
Frukt og grønt, Annet
Sør-Trøndelag
Bakevarer, Annet
Rogaland
Frukt og grønt, Drikkevarer
Rogaland
Annet
Akershus
Drikkevarer, Annet
Aust-Agder
Annet
Telemark
Kjøtt, Fisk
Sør-Trøndelag
Frukt og grønt
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt, Kjøtt
Oslo
Bakevarer, Kjøtt, Annet
Hordaland
Annet
Sogn og Fjordane
Kjøtt
Hordaland
Frukt og grønt, Kjøtt, Fjærkre, Fisk
Hedmark
Kjøtt, Drikkevarer
Telemark
Frukt og grønt, Annet
Nordland
Fjærkre
Sør-Trøndelag
Bakevarer, Annet
Nordland
Fisk
Hedmark
Frukt og grønt, Annet
Nord-Trøndelag
Kjøtt
Rogaland
Frukt og grønt
Østfold
Alkoholholdige drikker
Hedmark
Fjærkre
Finnmark
Frukt og grønt, Annet
Møre og romsdal
Bakevarer
Hedmark
Kjøtt
Møre og romsdal
Bakevarer, Meieriprodukter, Annet
Troms
Kjøtt
Vest-Agder
Kjøtt
Møre og romsdal
Kjøtt
Hordaland
Oster
Nordland
Kjøtt
Hedmark
Frukt og grønt, Bakevarer, Annet
Møre og romsdal
Annet
Finnmark
Drikkevarer, Olje og krydder, Annet
Sør-Trøndelag
Kjøtt
Nordland
Fisk, Annet
Rogaland
Kjøtt, Annet
Oppland
Kjøtt
Møre og romsdal
Olje og krydder
Hedmark
Bakevarer, Annet
Telemark
Drikkevarer
Rogaland
Kjøtt
Aust-Agder
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Østfold
Alkoholholdige drikker
Hordaland
Frukt og grønt, Bakevarer, Olje og krydder
Hedmark
Alkoholholdige drikker
Sogn og Fjordane
Alkoholholdige drikker
Oppland
Kjøtt, Oster
Sør-Trøndelag
Meieriprodukter
Oslo
Alkoholholdige drikker
Oslo
Oster
Hordaland
Oster
Aust-Agder
Oster
Oppland
Bakevarer
Hedmark
Bakevarer
Sør-Trøndelag
Kjøtt
Rogaland
Drikkevarer
Vestfold
Kjøtt
Troms
Fisk
Nordland
Bakevarer
Buskerud
Meieriprodukter, Kjøtt, Oster
Rogaland
Kjøtt
Vest-Agder
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Vestfold
Frukt og grønt, Bakevarer, Annet
Møre og romsdal
Alkoholholdige drikker
Akershus
Frukt og grønt
Vest-Agder
Fisk
Troms
Frukt og grønt
Sør-Trøndelag
Meieriprodukter, Drikkevarer
Oppland
Kjøtt
Troms
Frukt og grønt
Nord-Trøndelag
Kjøtt, Annet
Sogn og Fjordane
Kjøtt
Vest-Agder
Bakevarer, Annet
Buskerud
Frukt og grønt
Vestfold
Annet
Møre og romsdal
Kjøtt
Akershus
Drikkevarer
Buskerud
Oster
Rogaland
Kjøtt
Rogaland
Kjøtt, Fjærkre
Nord-Trøndelag
Bakevarer
Sør-Trøndelag
Bakevarer, Annet
Hedmark
Kjøtt
Sør-Trøndelag
Meieriprodukter
Rogaland
Meieriprodukter, Kjøtt
Nord-Trøndelag
Kjøtt
Aust-Agder
Frukt og grønt, Drikkevarer, Annet
Buskerud
Frukt og grønt, Drikkevarer
Buskerud
Frukt og grønt
Rogaland
Drikkevarer
Nord-Trøndelag
Fisk
Hordaland
Alkoholholdige drikker
Nordland
Fisk
Aust-Agder
Bakevarer
Oppland
Kjøtt
Nordland
Fisk
Sogn og Fjordane
Annet
Vestfold
Frukt og grønt
Rogaland
Kjøtt
Akershus
Frukt og grønt, Bakevarer
Hordaland
Fisk
Vestfold
Meieriprodukter, Kjøtt, Fjærkre, Oster
Troms
Alkoholholdige drikker
Sogn og Fjordane
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Vestfold
Frukt og grønt
Oppland
Kjøtt
Finnmark
Kjøtt
Telemark
Bakevarer, Annet
Hedmark
Fisk
Vestfold
Kjøtt
Østfold
Fjærkre
Oppland
Alkoholholdige drikker
Rogaland
Bakevarer, Meieriprodukter
Nordland
Kjøtt
Troms
Kjøtt
Nordland
Fjærkre, Annet
Buskerud
Annet
Hedmark
Annet
Hordaland
Fisk
Hordaland
Frukt og grønt, Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Hordaland
Bakevarer
Vestfold
Fjærkre
Rogaland
Meieriprodukter, Oster
Nord-Trøndelag
Alkoholholdige drikker
Sør-Trøndelag
Kjøtt
Nordland
Meieriprodukter, Kjøtt, Oster
Nordland
Meieriprodukter, Oster, Annet
Vestfold
Kjøtt
Oppland
Kjøtt, Fisk
Vestfold
Frukt og grønt
Sogn og Fjordane
Fisk
Nordland
Meieriprodukter, Fisk, Oster
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt, Kjøtt
Østfold
Kjøtt
Vest-Agder
Frukt og grønt, Kjøtt, Annet
Møre og romsdal
Bakevarer, Olje og krydder
Vest-Agder
Bakevarer
Nordland
Fisk
Telemark
Kjøtt
Telemark
Fisk
Oslo
Frukt og grønt, Meieriprodukter, Kjøtt, Oster
Oppland
Kjøtt, Oster
Møre og romsdal
Kjøtt
Møre og romsdal
Kjøtt
Oslo
Meieriprodukter, Oster
Møre og romsdal
Meieriprodukter, Oster
Hedmark
Frukt og grønt, Drikkevarer, Annet
Oppland
Kjøtt
Sør-Trøndelag
Drikkevarer
Østfold
Fisk
Troms
Frukt og grønt
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt, Kjøtt
Sogn og Fjordane
Alkoholholdige drikker
Oppland
Frukt og grønt, Kjøtt, Annet
Hordaland
Frukt og grønt, Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Oslo
Annet
Nord-Trøndelag
Kjøtt
Sogn og Fjordane
Drikkevarer, Annet
Nordland
Kjøtt, Annet
Oppland
Drikkevarer
Oppland
Meieriprodukter, Oster
Hedmark
Meieriprodukter, Oster
Oppland
Frukt og grønt
Buskerud
Kjøtt
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt
Nordland
Fisk
Nordland
Fisk, Olje og krydder
Vestfold
Annet
Telemark
Kjøtt
Rogaland
Bakevarer
Møre og romsdal
Bakevarer, Meieriprodukter, Kjøtt, Fisk, Oster, Olje og krydder, Annet
Sør-Trøndelag
Meieriprodukter, Oster, Alkoholholdige drikker
Hordaland
Kjøtt, Alkoholholdige drikker
Hordaland
Alkoholholdige drikker
Hordaland
Kjøtt
Oppland
Meieriprodukter
Telemark
Frukt og grønt, Annet
Akershus
Alkoholholdige drikker
Buskerud
Meieriprodukter, Oster
Nord-Trøndelag
Fjærkre
Nordland
Frukt og grønt, Fisk, Annet
Hordaland
Fjærkre
Oslo
Alkoholholdige drikker
Oppland
Frukt og grønt
Oppland
Bakevarer
Telemark
Bakevarer, Meieriprodukter, Kjøtt, Fjærkre, Fisk, Oster
Vestfold
Frukt og grønt
Nordland
Oster
Buskerud
Kjøtt