Produsenter

Her er alle godkjente produsenter på Lokalmat.no

Listevisning Rutevisning

Fylke

Antall produsenter: 722

Produsentnavn
Fylke
Hordaland
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Sogn og Fjordane
Kjøtt
Rogaland
Kjøtt
Nordland
Frukt og grønt, Kjøtt, Olje og krydder
Buskerud
Alkoholholdige drikker
-
-
Nord-Trøndelag
Kjøtt
Rogaland
Frukt og grønt, Annet
Telemark
Kjøtt
Sogn og Fjordane
Frukt og grønt, Drikkevarer
Nordland
Frukt og grønt
Nordland
Frukt og grønt
Akershus
Frukt og grønt, Bakevarer, Kjøtt, Drikkevarer, Annet
Buskerud
Fisk
Nordland
Annet
Nordland
Kjøtt
Nordland
Olje og krydder, Annet
Aust-Agder
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Hordaland
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Hedmark
Kjøtt
Rogaland
Drikkevarer, Annet
Troms
Kjøtt
Oppland
Kjøtt
Østfold
Drikkevarer, Olje og krydder, Annet
Hedmark
Alkoholholdige drikker
Sør-Trøndelag
Bakevarer, Oster, Alkoholholdige drikker, Drikkevarer, Annet
Aust-Agder
Frukt og grønt, Annet
Sør-Trøndelag
Drikkevarer
Oppland
Meieriprodukter, Oster
Oppland
Kjøtt
Nordland
Bakevarer
Oppland
Bakevarer
Vest-Agder
Alkoholholdige drikker
Hordaland
-
-
-
Sogn og Fjordane
Drikkevarer
Troms
Bakevarer
Østfold
Meieriprodukter
Hedmark
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Oppland
Oster
Vestfold
-
Vest-Agder
Kjøtt
Rogaland
Drikkevarer
Hordaland
Fisk
Troms
Annet
Telemark
Frukt og grønt, Annet
Vest-Agder
Meieriprodukter, Kjøtt
Hedmark
Kjøtt
Vestfold
Frukt og grønt, Kjøtt, Fjærkre, Fisk, Oster, Olje og krydder, Annet
Vestfold
Frukt og grønt
Oppland
-
Nord-Trøndelag
Annet
Nordland
Frukt og grønt, Bakevarer
Telemark
Kjøtt, Annet
Oppland
Kjøtt
Finnmark
Bakevarer, Kjøtt, Fisk
Sør-Trøndelag
Meieriprodukter, Kjøtt, Annet
Troms
Fisk, Annet
Nord-Trøndelag
Kjøtt
Oppland
Frukt og grønt
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt, Drikkevarer
Akershus
Frukt og grønt
Hedmark
Kjøtt
Oppland
Frukt og grønt, Bakevarer, Meieriprodukter, Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Møre og Romsdal
Kjøtt
Nordland
Kjøtt, Annet
Troms
Alkoholholdige drikker
Sør-Trøndelag
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Hedmark
Meieriprodukter, Oster
Telemark
Kjøtt
Østfold
Kjøtt
Hedmark
Drikkevarer
Hordaland
Alkoholholdige drikker
Hordaland
Kjøtt
Møre og Romsdal
Bakevarer
Nordland
Alkoholholdige drikker
Rogaland
Bakevarer
Akershus
Kjøtt
Sør-Trøndelag
Kjøtt
Vest-Agder
Frukt og grønt, Bakevarer, Drikkevarer, Annet
Østfold
Bakevarer, Annet
Møre og Romsdal
Meieriprodukter, Oster
Hedmark
Kjøtt
Vestfold
Kjøtt, Fjærkre, Fisk, Annet
Oppland
Alkoholholdige drikker
Sør-Trøndelag
Fisk
Hordaland
Kjøtt
Sogn og Fjordane
Fisk
Møre og Romsdal
Fisk
Østfold
Frukt og grønt, Bakevarer, Annet
Hedmark
Frukt og grønt, Kjøtt, Annet
Østfold
Frukt og grønt, Drikkevarer
Hedmark
Bakevarer, Annet
Akershus
Kjøtt
Sogn og Fjordane
Fjærkre, Annet
Hordaland
Kjøtt
Buskerud
Frukt og grønt, Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Hedmark
Oster
Nord-Trøndelag
Fjærkre
Østfold
Alkoholholdige drikker
Sør-Trøndelag
Kjøtt
Buskerud
Meieriprodukter, Oster
Buskerud
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Rogaland
Frukt og grønt, Drikkevarer, Annet
Møre og Romsdal
Drikkevarer
Møre og Romsdal
Drikkevarer
Hordaland
Alkoholholdige drikker
Østfold
Frukt og grønt, Meieriprodukter, Annet
Oppland
Annet
Møre og Romsdal
Kjøtt, Fisk
-
-
Buskerud
Bakevarer, Drikkevarer, Annet
Vest-Agder
Olje og krydder, Annet
Hedmark
Oster
Nord-Trøndelag
Oster
Akershus
Meieriprodukter, Olje og krydder, Annet
Hedmark
Kjøtt, Annet
Oppland
Bakevarer
Telemark
Drikkevarer
Akershus
Frukt og grønt, Alkoholholdige drikker, Drikkevarer, Annet
Oslo
Drikkevarer
Hordaland
Fisk
Hordaland
Kjøtt
Buskerud
Bakevarer, Meieriprodukter, Kjøtt, Fisk, Oster, Drikkevarer, Olje og krydder, Annet
Nordland
Annet
Hordaland
Kjøtt
Sør-Trøndelag
Frukt og grønt
-
-
Akershus
Kjøtt
Sogn og Fjordane
Bakevarer
Akershus
Alkoholholdige drikker
Vest-Agder
Fisk
Rogaland
Bakevarer
Telemark
Alkoholholdige drikker
Sogn og Fjordane
Bakevarer, Meieriprodukter
Aust-Agder
Kjøtt
Sør-Trøndelag
Frukt og grønt
Rogaland
Kjøtt
Hedmark
Olje og krydder
Østfold
Fisk
Sogn og Fjordane
Kjøtt
Sogn og Fjordane
Annet
Hordaland
Annet
Vestfold
Annet
Rogaland
Fisk
Buskerud
Drikkevarer, Olje og krydder, Annet
Møre og Romsdal
Fisk
Oppland
Kjøtt
Sogn og Fjordane
Drikkevarer
Nord-Trøndelag
Bakevarer
Vestfold
Frukt og grønt, Meieriprodukter, Kjøtt, Fjærkre, Drikkevarer
Rogaland
Kjøtt
Sør-Trøndelag
Bakevarer, Meieriprodukter, Kjøtt, Fjærkre, Oster
Rogaland
Kjøtt, Annet
Nord-Trøndelag
Bakevarer, Meieriprodukter, Oster, Drikkevarer, Annet
Buskerud
Annet
Sør-Trøndelag
Fisk
Vest-Agder
Bakevarer
Buskerud
Bakevarer, Kjøtt, Fisk, Alkoholholdige drikker, Annet
Møre og Romsdal
Alkoholholdige drikker
Vestfold
Fisk
-
-
Nordland
Meieriprodukter, Oster
Nord-Trøndelag
Fisk
Rogaland
Bakevarer
Nordland
Fisk
Akershus
Kjøtt, Drikkevarer, Annet
Hedmark
Bakevarer, Annet
Vestfold
Frukt og grønt, Drikkevarer
Oppland
Oster
Nordland
Kjøtt, Fjærkre, Fisk
Møre og Romsdal
Kjøtt
Møre og Romsdal
Alkoholholdige drikker
Sør-Trøndelag
Meieriprodukter, Oster
Akershus
Bakevarer
Oslo
Alkoholholdige drikker
Nordland
Drikkevarer, Olje og krydder, Annet
Østfold
Olje og krydder, Annet
Akershus
Meieriprodukter, Kjøtt
Rogaland
Frukt og grønt, Drikkevarer
Nordland
Kjøtt
Troms
Fisk
Buskerud
Oster
Buskerud
Fisk
Nordland
Annet
Hordaland
Bakevarer
Hordaland
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer, Annet
Hordaland
Drikkevarer
Troms
Alkoholholdige drikker
Vestfold
Kjøtt, Annet
Sogn og Fjordane
Kjøtt
Vest-Agder
Bakevarer, Annet
Oppland
Meieriprodukter, Oster
Hedmark
Kjøtt
Oslo
Annet
Telemark
Bakevarer
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt, Drikkevarer, Annet
Buskerud
Bakevarer
Buskerud
Frukt og grønt, Fjærkre, Annet
Buskerud
Bakevarer, Meieriprodukter, Kjøtt, Annet
Aust-Agder
Frukt og grønt, Bakevarer, Annet
Buskerud
Oster
Nord-Trøndelag
Oster
Rogaland
Fisk
Hordaland
Fisk
Sør-Trøndelag
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Sør-Trøndelag
Kjøtt
Østfold
Bakevarer, Annet
Hordaland
Bakevarer
Oppland
Bakevarer, Annet
Vestfold
Frukt og grønt
Oppland
Bakevarer
Telemark
Fjærkre
Vestfold
Drikkevarer
Vestfold
Frukt og grønt, Bakevarer, Meieriprodukter, Kjøtt, Drikkevarer
Aust-Agder
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Oppland
Frukt og grønt
Nordland
Fisk
Hordaland
Annet
Møre og Romsdal
Fisk
Vestfold
Alkoholholdige drikker
Hedmark
Drikkevarer, Annet
Oppland
Alkoholholdige drikker
Vest-Agder
Alkoholholdige drikker
Vestfold
Frukt og grønt
Rogaland
Frukt og grønt, Olje og krydder
Nord-Trøndelag
Bakevarer
Telemark
Frukt og grønt, Drikkevarer, Annet
Aust-Agder
Frukt og grønt, Drikkevarer
Oppland
Kjøtt
Sør-Trøndelag
Annet
Rogaland
Kjøtt
Buskerud
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Vest-Agder
Bakevarer, Annet
Telemark
Bakevarer
Nord-Trøndelag
Alkoholholdige drikker
Nord-Trøndelag
Kjøtt
Troms
Kjøtt
Buskerud
Bakevarer, Annet
Hedmark
Frukt og grønt
Sør-Trøndelag
Fisk
Rogaland
Meieriprodukter
Telemark
Alkoholholdige drikker
Møre og Romsdal
Fisk, Olje og krydder
Østfold
Kjøtt, Fisk, Annet
Aust-Agder
Kjøtt
Vest-Agder
Fisk
Sogn og Fjordane
Kjøtt
-
-
Hordaland
Kjøtt
Sør-Trøndelag
Frukt og grønt, Bakevarer, Meieriprodukter, Kjøtt, Fjærkre, Fisk, Drikkevarer, Olje og krydder
Oppland
Fisk
Sogn og Fjordane
Frukt og grønt, Drikkevarer, Annet
Sogn og Fjordane
Bakevarer
Sogn og Fjordane
Fisk
Akershus
Frukt og grønt, Bakevarer, Kjøtt, Annet
Rogaland
Alkoholholdige drikker
Nordland
Fisk, Annet
Troms
Bakevarer
Aust-Agder
Bakevarer, Annet
Sør-Trøndelag
Bakevarer, Meieriprodukter
Finnmark
Kjøtt
Rogaland
Fisk
Oppland
Bakevarer
Aust-Agder
Alkoholholdige drikker
Hedmark
-
Telemark
Bakevarer
Oslo
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Rogaland
Kjøtt, Annet
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt, Alkoholholdige drikker, Drikkevarer, Annet
Sør-Trøndelag
Bakevarer
Møre og Romsdal
Kjøtt, Fjærkre, Fisk
Hedmark
Fisk
Østfold
Drikkevarer
Oppland
Kjøtt, Annet
Akershus
Meieriprodukter, Annet
Nordland
Kjøtt
Nordland
Olje og krydder, Annet
Vestfold
Bakevarer
Sogn og Fjordane
Alkoholholdige drikker
Hedmark
Bakevarer
Sogn og Fjordane
Kjøtt, Fisk
Rogaland
Frukt og grønt, Drikkevarer
Telemark
Fisk
Troms
Alkoholholdige drikker
Telemark
Bakevarer, Meieriprodukter, Oster, Annet
Hordaland
Fisk
Sør-Trøndelag
Kjøtt
Oppland
Kjøtt
Buskerud
Bakevarer
Rogaland
Frukt og grønt, Olje og krydder, Annet
Telemark
Drikkevarer
Buskerud
-
Oppland
Alkoholholdige drikker
Vest-Agder
Drikkevarer
Hedmark
Annet
Østfold
Drikkevarer
Nord-Trøndelag
Kjøtt, Fisk
Nord-Trøndelag
Bakevarer, Fisk
Nordland
Bakevarer, Meieriprodukter, Kjøtt, Fisk, Alkoholholdige drikker, Drikkevarer, Olje og krydder, Annet
Nordland
Fisk
Nordland
Meieriprodukter, Kjøtt, Oster, Drikkevarer
Nordland
Kjøtt
Nordland
Kjøtt
Nordland
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Finnmark
Fisk
Oppland
Alkoholholdige drikker
Nordland
Kjøtt
Hordaland
Frukt og grønt
Hordaland
Frukt og grønt, Annet
Sør-Trøndelag
Bakevarer, Annet
Troms
Fisk
Rogaland
Frukt og grønt, Drikkevarer
Hordaland
Alkoholholdige drikker
Rogaland
Annet
Rogaland
Annet
Akershus
Drikkevarer, Annet
Aust-Agder
Annet
Telemark
Kjøtt, Fisk
Buskerud
Frukt og grønt, Bakevarer
Nord-Trøndelag
Bakevarer
Sør-Trøndelag
Frukt og grønt
Oslo
Bakevarer, Kjøtt, Annet
Hordaland
Annet
Sogn og Fjordane
Kjøtt
-
-
-
-
Hordaland
Frukt og grønt, Kjøtt, Fjærkre, Fisk
Hedmark
Kjøtt, Drikkevarer
Nord-Trøndelag
Bakevarer
Telemark
Frukt og grønt, Annet
Nordland
Fjærkre
Sør-Trøndelag
Bakevarer, Annet
Nordland
Fisk
Hedmark
Frukt og grønt, Annet
Telemark
Kjøtt, Alkoholholdige drikker, Annet
Nord-Trøndelag
Kjøtt
Oslo
Kjøtt, Olje og krydder
Rogaland
Annet
Rogaland
Frukt og grønt
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt, Drikkevarer, Annet
Østfold
Alkoholholdige drikker
Troms
Kjøtt
Finnmark
Frukt og grønt, Annet
Nordland
Annet
Østfold
Frukt og grønt
Sør-Trøndelag
Annet
Møre og Romsdal
Bakevarer
Hedmark
Kjøtt
Møre og Romsdal
Bakevarer, Meieriprodukter, Annet
Troms
Kjøtt
Vest-Agder
Kjøtt
Møre og Romsdal
Kjøtt
Hordaland
Oster
Nordland
Kjøtt
Hordaland
Bakevarer, Annet
Hedmark
Frukt og grønt, Bakevarer, Annet
Møre og Romsdal
Annet
Oppland
Fisk
Nordland
Alkoholholdige drikker
Finnmark
Drikkevarer, Olje og krydder, Annet
Sør-Trøndelag
Kjøtt
Buskerud
Kjøtt
Hedmark
Frukt og grønt
Nordland
Fisk, Annet
Telemark
Frukt og grønt, Drikkevarer
Rogaland
Kjøtt, Annet
Oppland
Kjøtt
Telemark
Drikkevarer
Østfold
Bakevarer
-
-
Møre og Romsdal
Olje og krydder
Oslo
Kjøtt, Fjærkre
Hedmark
Bakevarer, Annet
Telemark
Drikkevarer
Vest-Agder
Annet
Rogaland
Kjøtt
Vest-Agder
Kjøtt, Annet
Aust-Agder
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Østfold
Alkoholholdige drikker
Hordaland
Frukt og grønt, Bakevarer, Olje og krydder
Hedmark
Alkoholholdige drikker
Møre og Romsdal
Fisk
Sogn og Fjordane
Alkoholholdige drikker
Møre og Romsdal
Fisk
Møre og Romsdal
Kjøtt
Oppland
Kjøtt, Oster
Østfold
Meieriprodukter, Fisk
Sør-Trøndelag
Kjøtt
Sogn og Fjordane
Fjærkre
Sør-Trøndelag
Meieriprodukter
Oslo
Alkoholholdige drikker
Oslo
Oster
Hordaland
Oster
Aust-Agder
Oster
Oppland
Bakevarer
Hedmark
Bakevarer
Buskerud
Annet
Sør-Trøndelag
Kjøtt
Rogaland
Drikkevarer
Vestfold
Kjøtt
Troms
Fisk
Nordland
Bakevarer
Buskerud
Meieriprodukter, Kjøtt, Oster
Rogaland
Kjøtt
Nordland
Drikkevarer, Olje og krydder
Aust-Agder
Drikkevarer
Vest-Agder
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Vestfold
Frukt og grønt, Bakevarer, Annet
Aust-Agder
Kjøtt
Møre og Romsdal
Frukt og grønt, Olje og krydder
Møre og Romsdal
Alkoholholdige drikker
Akershus
Frukt og grønt
Oslo
Meieriprodukter
Vest-Agder
Fisk
Troms
Frukt og grønt
Sør-Trøndelag
Meieriprodukter, Drikkevarer
Oppland
Kjøtt
Troms
Frukt og grønt
Oppland
Kjøtt, Annet
Nord-Trøndelag
Kjøtt, Annet
Sogn og Fjordane
Kjøtt
Vest-Agder
Bakevarer, Annet
Troms
Fisk
-
-
Buskerud
Frukt og grønt, Kjøtt, Fisk, Drikkevarer, Annet
Buskerud
Frukt og grønt
Vestfold
Annet
Møre og Romsdal
Kjøtt
Akershus
Drikkevarer
Sør-Trøndelag
Frukt og grønt, Bakevarer, Meieriprodukter, Oster, Olje og krydder, Annet
Hedmark
Kjøtt
Buskerud
Oster
Rogaland
Kjøtt
Rogaland
Kjøtt, Fjærkre
-
-
Nord-Trøndelag
Bakevarer
Sør-Trøndelag
Bakevarer, Annet
Sør-Trøndelag
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer, Annet
Hedmark
Kjøtt
Sør-Trøndelag
Meieriprodukter
-
Kjøtt
Rogaland
Meieriprodukter, Kjøtt
Nord-Trøndelag
Kjøtt
Aust-Agder
Frukt og grønt, Drikkevarer, Annet
Buskerud
Frukt og grønt, Drikkevarer
Buskerud
Frukt og grønt
Vestfold
Drikkevarer
Rogaland
Drikkevarer
Nord-Trøndelag
Fisk
Hordaland
Alkoholholdige drikker
Rogaland
Alkoholholdige drikker
Nordland
Fisk
Aust-Agder
Bakevarer
Oppland
Bakevarer
Oppland
Kjøtt
Rogaland
Kjøtt
Nordland
Fisk
Sogn og Fjordane
Annet
Vestfold
Frukt og grønt
Rogaland
Kjøtt
Akershus
Frukt og grønt, Bakevarer
Hordaland
Fisk
Vestfold
Meieriprodukter, Kjøtt, Fjærkre, Oster
Troms
Alkoholholdige drikker
Sogn og Fjordane
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Vestfold
Frukt og grønt
Oppland
Kjøtt
Oppland
Frukt og grønt
Finnmark
Kjøtt
Telemark
Bakevarer, Annet
Rogaland
Alkoholholdige drikker
Rogaland
Annet
Vest-Agder
Kjøtt, Annet
Vestfold
Kjøtt
-
-
Østfold
Fjærkre
Oppland
Alkoholholdige drikker
Nord-Trøndelag
Drikkevarer
Rogaland
Bakevarer, Meieriprodukter
Nordland
Kjøtt
Troms
Kjøtt
Nordland
Fjærkre, Annet
Buskerud
Annet
Hedmark
Annet
Sogn og Fjordane
Kjøtt, Fisk
Hordaland
Fisk
Vest-Agder
Kjøtt
Hordaland
Frukt og grønt, Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Sogn og Fjordane
Kjøtt
Vestfold
Fjærkre
Rogaland
Meieriprodukter, Oster
Troms
Fisk
-
-
Nord-Trøndelag
Alkoholholdige drikker
Sør-Trøndelag
Alkoholholdige drikker
Sør-Trøndelag
Kjøtt
Hordaland
Fisk, Annet
Nordland
Meieriprodukter, Oster
Nordland
Meieriprodukter, Oster, Annet
Vestfold
Kjøtt
Oppland
Kjøtt, Fisk
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt, Kjøtt
Møre og Romsdal
Annet
Vestfold
Frukt og grønt
Sogn og Fjordane
Fisk
Hedmark
Kjøtt
Nordland
Meieriprodukter, Fisk, Oster
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt, Kjøtt
Sogn og Fjordane
Kjøtt, Alkoholholdige drikker
Østfold
Kjøtt
Vest-Agder
Frukt og grønt, Kjøtt, Annet
Møre og Romsdal
Bakevarer, Olje og krydder
Møre og Romsdal
Kjøtt
Vest-Agder
Bakevarer
Sogn og Fjordane
Oster
Nordland
Fisk
Vestfold
Bakevarer
Telemark
Frukt og grønt
Telemark
Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Telemark
Fisk
Østfold
Frukt og grønt, Meieriprodukter, Kjøtt, Oster
Oppland
Meieriprodukter, Kjøtt, Oster
Møre og Romsdal
Kjøtt
Oslo
Meieriprodukter, Oster
Møre og Romsdal
Meieriprodukter, Oster
Aust-Agder
Meieriprodukter, Oster
Hedmark
Frukt og grønt, Drikkevarer, Annet
Møre og Romsdal
Alkoholholdige drikker
Buskerud
Kjøtt, Fisk
Rogaland
Frukt og grønt
Aust-Agder
Kjøtt, Fisk
Oppland
Kjøtt
Sør-Trøndelag
Drikkevarer
Vest-Agder
Frukt og grønt, Drikkevarer
Østfold
Fisk
Troms
Frukt og grønt
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt, Kjøtt
Telemark
Frukt og grønt
Sogn og Fjordane
Alkoholholdige drikker
Oppland
Frukt og grønt, Kjøtt, Annet
Oslo
Bakevarer, Drikkevarer, Annet
Hordaland
Frukt og grønt, Alkoholholdige drikker, Drikkevarer
Nord-Trøndelag
Kjøtt
Sogn og Fjordane
Drikkevarer, Annet
Nordland
Kjøtt, Annet
Oppland
Alkoholholdige drikker
Oppland
Meieriprodukter, Oster
Møre og Romsdal
Drikkevarer, Annet
Hedmark
Meieriprodukter, Oster
Oppland
Frukt og grønt
Buskerud
Kjøtt
Nord-Trøndelag
Frukt og grønt
Nordland
Fisk
Nordland
Fisk, Olje og krydder
Vestfold
Annet
Rogaland
Meieriprodukter
Telemark
Kjøtt
Rogaland
Bakevarer
-
-
Møre og Romsdal
Bakevarer, Meieriprodukter, Kjøtt, Fisk, Oster, Olje og krydder, Annet
Sør-Trøndelag
Meieriprodukter, Oster, Alkoholholdige drikker
Møre og Romsdal
Kjøtt, Fisk
Møre og Romsdal
Fisk
Hordaland
Kjøtt, Alkoholholdige drikker
Hordaland
Meieriprodukter
Hordaland
Alkoholholdige drikker
Hordaland
Kjøtt
Oppland
Meieriprodukter
Telemark
Frukt og grønt, Annet
Akershus
Alkoholholdige drikker
Buskerud
Meieriprodukter, Oster
Nord-Trøndelag
Fjærkre
Nordland
Frukt og grønt, Fisk, Annet
Hordaland
Fjærkre
-
-
Oslo
Alkoholholdige drikker
Hedmark
Bakevarer
Oppland
Frukt og grønt
Oppland
Bakevarer
Telemark
Bakevarer, Meieriprodukter, Kjøtt, Fjærkre, Fisk, Oster
Vestfold
Frukt og grønt
Nordland
Oster
Buskerud
Kjøtt