Besøksadesse: Borgundfjordvn. 116, 6017 Ålesund         

Postadresse: Haukvikenga 4, 6517 Kristiansund

Telefon: 815 30 038

Fax: 70 17 20 81

Epost: firmapost_se@sgmore.no 

Kontaktperson: Kjell Marstein

Web: www.se-engros.no