Besøksadresse: Njøsavegen 29 , 6863 Leikanger
Tlf: 57 65 29 99
Fax: 57 65 29 97
Daglig leder: Stein Vangsnes
Mobil: 90 86 98 97
Epost: bsk.sogn@bama.no