Besøksadresse: Valdresvegen, 3550 Gol
Tlf: 32 02 93 80 
Fax: 32 02 93 85
Daglig leder: Ole J. Brenna
Mobil: 91 35 70 46
Epost: bsk.gol@bama.no