Besøksadresse: Ryggeveien 123, 1570 Dilling
Postadresse: Postboks 2161, 1521 Moss  
Tlf: 69 23 30 50
Fax: 69 26 59 00
Daglig leder: Steinar Johnsen
Mobil: 95 11 77 80  
Epost: bsk.ostfold@bama.no