Produsentnettverk

LOFOTENMAT BA

LofotenMat BA er en medlemsorganisasjon som skal være et av verktøyene for å nå visjonen om at Lofoten skal bli et fyrtårn innen matkultur og matopplevelser.

SMAK AV INNLANDET SA

Smak av Innlandet er et nettverk for alle som driver med produksjon av lokalmat i Innlandet. Vi jobber med merkevarebygging, markedsføring, salg og distribusjon av lokalmatprodukter.

INDERØYMAT

Inderøymat er et samarbeid mellom fem produsenter i Inderøy som produserer og utvikler nye, tradisjonsbaserte produkter — hver for oss og i samspill med hverandre.