SMAK AV INNLANDET SA

Smak av Innlandet skal løfte Innlandet som matregion, med lokale råvarer og produkter, og ønsker å gi kundene våre et bedre tilbud når det gjelder lokalmat.

Smak av Innlandet er et nyopprettet samvirke, som eies av sine medlemmer og som ble stiftet 16.02.2017, av Anette Løvlien Vold (Søndre Elton), Anne Cathrine Blakstad (Tjerne gård) og Henny Kildahl (Nosim). Dette er damer som ønsker å gjøre det det enklere å være lokalmatprodusent, og som har et brennende ønske om å løfte lokalmat til nye høyder.

Vi tar oss av markedsføring, salg og distribusjon, slik at produsentene skal kunne konsentrere seg om det de brenner for – nemlig egne råvarer av høy kvalitet.

Produsenter som tilfredsstiller kvalitetskriteriene kan bli andelseiere i selskapet, og produktene skal være produsert i Innlandet, fortrinnsvis innen kommunene: Stange, Løten, Hamar, Ringsaker, Elverum, Trysil, Åmot, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Gjøvik, Østre og Vestre Toten og Gran.

Våre andelseiere skal være lokalforankret i det gitte distriktet og drive med egenproduksjon av råvarer, i tråd med gitte krav fra IK-mat og KSL. Vi skal drive langsiktig merkevarebygging, markedsføring, salg og distribusjon av produkter fra andelseiere/eiere, slik at eierne får økt verdiskapning som også skal medvirke til positiv profilering av reiseliv, matkultur, norske råvarer og norsk landbruk.

Vi ønsker å samle lokalmatprodusentene og produktene deres  under «ett tak». Tidligere har hver enkelt produsent solgt, fraktet og fakturert kundene sine selv. Ved å bli andelseier i Smak av Innlandet vil de nå kunne bruke den tiden til produksjon og utvikling av egne produkter. Som kunde vil det også bli mye enklere ved at de nå, kun vil få et kontaktpunkt              

  • En bestilling
  • En levering
  • En faktura

Vi er helt i oppstartfasen og jobber med å få alle detaljer på plass.

Pr. i dag er vi 5 andelseiere, og disse er:

  • Søndre Elton: Anette Løvlien Vold – styreleder tlf: 93214853
  • Tjerne Gård: Anne Cathrine Blakstad – styremedlem tlf: 97731341
  • Nosim: Henny Kildahl – styremedlem 90638803
  • Gransjøberget viltkjøkken – Marianne Wimmer
  • Fredheim Gård – Louise Gjør

Produsenter tilknyttet SMAK AV INNLANDET SA


Produkter tilknyttet SMAK AV INNLANDET SA