MAT FRA TOTEN SA

Mat fra Toten er en merkevare for mat som er produsert på Toten.

"Vi skal berike folks hverdag med matopplevelser fra Toten Verdier: Ækte, Gromt og Raust."

Mat fra Toten SA er et produsentnettverk bestående av jordbruks- og næringsmiddelbedrifter bedrifter fra Østre og Vestre Toten kommune. Nettverket har 32 andelseiere. Tilsamen ca. 100 produsenter. Hovedproduksjonen til medlemmene er grønnsaker og poteter. I tillegg er det produsenter av egg, kjøtt og annen foredlingsindustri og næringsliv.

Vi vil forene mat og kultur som et positivt grunnlag for større matglede, og kunnskap om sammenhengen mellom opprinnelse og gode råvarer.

Forretningsidè

Mat fra Toten SA skal bidra til å styrke medlemmenes konkurranseevne og bedre inntjeningen ved å markedsføre og selge produkter med lokale identitet.

Produkter merket Mat fra Toten skal komme fra en kvalitetssikret lokal produksjon basert på lokale fortrinn.


Produsenter tilknyttet MAT FRA TOTEN SA


Produkter tilknyttet MAT FRA TOTEN SA