Solbakken Gård Lofoten

Nordland

Vi produserer storfekjøtt fra av rasen Aberdeen Angsus. Alt blir slaktet på lokalt slakteri, noe tar vi i retur og selger direkte til kunde.

Vi har en besetning med ammekyr og kjøper noe dyr i tillegg. Kyr og kalver går i utmarka og beiter om sommeren. Vi selger kjøttet under navnet LofotAngus og leverer det meste i 15 kg esker med assortert vare, oksekjøtt eller kvigekjøtt etter ønske.

Alle produkter fra Solbakken Gård Lofoten