Honningen kommer i 3 forskjellige leveranser. Disse leveransene er: Sommerhonning, Lynghonning og Blandingshonning.

Blaningshonningen er 50% blomsterhonning og %0% lyngnhonning.